Ohjeistus maakaasuputkihankkeen peltosalaojien korjauksiin

← Takaisin
Tekijä Oksanen, Petteri
Sarja Metropolia Ammattikorkeakoulu, Insinöörityö
Päivämäärä 2012
Avainsanat maakaasuputki, peltosalaojitus, salaojasuunnittelu
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio Metropolia Ammattikorkeakoulu
Sivut 40 + 8
Kieli suomi
Saatavuus http://www.salaojayhdistys.fi/pdf/oksanen_maakaasuputki.pdf

Tämän insinöörityön tavoitteena oli koota ohjeistus peltosalaojien korjauksiin
maakaasuputkihankkeessa. Työ oli tarkoitus suunnata korjaukset suunnittelevalle ja
urakoinnin valvovalle taholle ja työssä käsitellä tarvittavia menetelmiä sekä kuvata prosessi
tahon näkökulmasta alusta loppuun saattamiseen asti. Työ tulisi Salaojayhdistys ry:n
hyödynnettäväksi ja helpottaisi vastaavanlaisessa hankkeessa aikaisemmin toimimattoman
tahon peltosalaojituksiin liittyvää toimintaa.

Työssä laadittiin dokumentointi peltosalaojien korjaussuunnitteluun, urakointiin ja
urakoinninvalvontaan kaasuputkihankkeessa tarvittavista menetelmistä ja selvityksistä.
Peltosalaojien korjauksiin liittyvät asiat kaasuputkihankkeessa kuvattiin prosessin alusta
loppuun saakka. Työssä käsiteltiin lyhyesti myös peltosalaojitusten yleisiä periaatteita.
Ohjeistukseen dokumentoitiin peltosalaojituksien korjauksiin kaasuputkihankkeessa
käytettyjä suunnittelumenetelmiä, selvityksiä ja työohjeita sekä omakohtaisia kokemuksia
jotka liittyvät salaojaurakoinnin valvonnan mittaus- ja kartoitusteknisiin ja tehdyn työn
tilastointiin liittyviin menetelmiin.

Työ on tarkoitettu hyödynnettäväksi vastaavanlaisessa hankkeessa peltosalaojituksiin
liittyvässä toiminnassa.

————————————

The aim of this final year project was to gather instructions for planning field drainage
repairs in natural gas pipe mounting. Subjects related to planning, constructions and
construction control are discussed in the thesis. The thesis includes representing the
project from the beginning to the end, from the viewpoint of those carrying out the
planning and construction control of field drainage repairs. The work was to be utilized by
The Finnish Field Drainage Association and would ease the operations of those who have
not operated in a similar position before.

In the project, documentation was gathered of subjects related to planning, construction
and construction control of field drainage repairs. Issues related to drainage repairs in a
process are described from the beginning to the end. In addition, the principles of field
drainage are discussed briefly.

The instructions include documentation of planning techniques, accounts and work
directions as well as my own experiences related to measuring and mapping techniques
required in tasks of construction control.

The thesis is to be used in similar projects and in actions related to drainage.

Keywords: drainage planning, field drainage, natural gas pipe