Maankuivatuksen ja salaojituksen tutkimustietopankki

Tutkimustietopankki on kaikille avoin. Se on perustettu helpottamaan maankuivatukseen ja salaojitukseen liittyvien tutkimusten hakemista. Tietopankki on osa Salaojituksen Tukisäätiön BSAG:lle tehtyä Itämeri-sitoumusta, ja siihen on tähän mennessä tallennettu pääasiassa Salaojituksen Tukisäätiön tukemia tutkimuksia ja tutkimushankkeita. Tietopankkia täydennetään jatkuvasti yhdessä Salaojayhdistyksen ja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen kanssa myös muiden tahojen rahoittamilla salaojitukseen ja maankuivatuksen ympäristön suojeluun liittyvillä tutkimuksilla mahdollisimman kattavaksi. Tietopankki soveltuu myös koko Itämeren alueen käyttöön, sillä monesta tutkimuksesta on julkaistu englanninkielisiä artikkeleita tai vähintään englanninkielinen abstrakti.

Työn nimi Vuosi Tekijä(t) Tukija
2024
2024 Isomäki, Kielo ; Salla, Aleksi; Salo, Heidi; Koivusalo, Harri Ympäristöministeriö/Pohjois-Pohjanmaan ELY, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2024 Ahopelto, Lauri Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2024 Deng, Yingxin Ympäristöministeriö (Vesiensuojelun tehostamisohjelma), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2023 Puustinen, Markku YM, MMM, Salaojituksen Tukisäätiö sr
2023 Paavonen, Elina Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2023 Mäkelä, Minna; Paavonen, Elina; Isomäki, Kielo; Äijö, Helena Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2023 Nurminen, Jyrki Salaojituksen Tukisäätiö sr, MMM, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2023 Sane, Mikko; Häggblom, Olle; Mäkelä, Minna; Valkama, Pasi Ympäristöministeriö (Vesiensuojelun tehostamisohjelma), maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja Vesitekniikan tuki ry, Salaojituksen Tukisäätiö sr, SYKE, LUKE, Salaojayhdistys
2023 Liimatainen, Maarit; Lötjönen, Timo; Liedes, Toni; Läpikivi, Miikka; Marttila, Hannu; Joki-Tokola, Erkki POPELY, MMM, Pohjois-Pohjanmaan liitto
2023 Virtanen, Seija; Laine-Kaulio, Hanne; Salo, Heidi; Nurminen, Jyrki
2023 Jokinen, Vilma; Salo, Heidi; Mäkelä, Minna; Nurminen, Jyrki; Äijö, Helena; Laine-Kaulio, Hanne; Myllys, Merja; Koivusalo, Harri
2023 Isomäki, Kielo POP-ELY, ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Aalto-yliopisto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2023 Räsänen, T. A.; Tähtikarhu, M.; Uusi-Kämppä, J.; Piirainen, S.; Turtola, E. Maa- ja metsätalousministeriö, EU/Horisontti 2020 -ohjelma, Luonnonvarakeskus
2023 Oittinen, Antti
2023 Raisio, Pekka
2023 Äijö, Helena; Myllys, Merja; Salo, Heidi; Salla, Aleksi; Paasonen-Kivekäs, Maija; Koivusalo, Harri; Mäkelä, Minna; Nurminen, Jyrki; Paavonen, Elina; Isomäki, Kielo; Jokinen, Vilma; Laine-Kaulio, Hanne; Häggblom, Olle; Sikkilä, Markus Ympäristöministeriö/Pohjois-Pohjanmaan ELY, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr.
2023 Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry Salaojituksen Tukisäätiö sr, MTK ry, Salaojayhdistys ry
2023 Tähtikarhu, Mika; Okkonen, Jarkko Luke ja GTK
2023 Salo, Heidi; Virtanen, Seija; Laine-Kaulio, Hanne; Koivusalo, Harri; Jacques, Diederik; Kokkonen, teemu
2023 Salo, Niilo
2022 Salla, Aleksi ; Salo, Heidi; Koivusalo, Harri Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa-ja vesitekniikan tuki ry, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr.
2022 Mäkelä, Minna, ; Myllys, Merja ; Nurminen, Jyrki; Sikkilä, Markus; Isomäki, Kielo; Paavonen, Elina; Salo, Heidi; Salla, Aleksi; Koivusalo, Harri; Äijö, Helena
2022 Sundholm, Saga
2022 Salaojayhdistys ry Salaojituksen Tukisäätiö sr
2022 Larmola, Tuula; Tähtikarhu, Mika; Ruuhijärvi, Jukka; Piirainen, Sirpa; Louhi, Pauliina; Järvenranta, Kirsi; Usva, Kirsi; Ukonmaanaho, Liisa
2022 Tähtikarhu, M; Räsänen, T.; Oksanen, J.; Uusi-Kämppä, J. TheEuropean Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (EJP SOIL SCALE)
2021 Äijö, Helena; Myllys, Merja; Sikkilä, Markus; Salo, Heidi; Salla, Aleksi; Nurminen, Jyrki; Paasonen-Kivekäs, Maija; Koivusalo, Harri Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus (Luke), Aalto-yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2021 Palojärvi, Ansa Makera, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto (HENVI), Luke
2021 Ovaska, Sami; Liski, Eero; Äijö, Helena; Häggblom, Olle; Paasonen-Kivekäs, Maija Maa- ja metsätalousministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus (Luke), Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2021 Västilä, Kaisa; Väisänen, Sari ; Koskiaho, Jari ; Lehtoranta, Virpi; Karttunen, Krister; Kuussaari, Mikko; Järvelä, Juha; Koikkalainen, Kauko Yhteinen tutkimuskeskus / Euroopan komissio , Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Valumavesi-hanke
2021 Grusson, Youen; Wesstrom, Ingrid; Joel, Abraham
2021 Korpelainen, Emilia Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry, MTT/Luke, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, SYKE
2021 Yli-Halla, Markku; Lötjönen, Timo; Kekkonen, Jarkko; Virtanen, Seija; Marttila, Hannu; Liimatainen, Maarit; Saari, Markus; Mikkola, Jarmo; Suomela, Raija; Joki-Tokola, Erkki Euroopan alue- ja kehitysrahasto / Pohjois-Pohjanmaan liitto, ERA-NET GAS -ohjelma, Koneen Säätiö, Suoviljelysyhdistys ry
2021 Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Valtoneuvoston kanslia (VN TEAS -hanke)
2021 Honkanen, Henri; Turtola, Eila; Lemola, Riitta; Nuutinen, Visa; Uusitalo, Risto; Kaseva, Janne; Regina, Kristiina
2021 Simola, Paavo
2021 Salo, Heidi; Salla, Aleksi; Koivusalo, Harri Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2021 Sundholm, Saga Sven Hallinin tutkimussäätiö sr, SYKE
2021 Jokinen, Vilma
2021 Vanhanen, Ville
2021 Läpikivi, Miika Maa- ja metsätalousministeriö
2021 Salo, Heidi; Salla, Aleksi Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2021 Yli-Halla, Markku
2021 Maa- ja metsätalousministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus ,Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2021 Mäkelä, Minna
2021 Ympäristöministeriö, Salaojituksen tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry, Luonnonvarakeskus, Aalto-yliopisto, Hallinin tutkimussäätiö sr
2021 Salo, Tapio; Myllys, Merja; Parkkila, Pekka Ulkoministeriö
2020
2020 Nurminen, J.; Paasonen-Kivekäs, M.; Äijö, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2020 Äijö, H.; Myllys, M.; Koivusalo, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Sikkilä, M.; Salo, H.; Häggblom, O.; Nurminen, J. Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry ja osallistuvat yhteisöt
2020 Lötjönen, T.; Hiltunen, L.; Aurio, V.; Torvela, J. ; Pylvänäinen, M.; Liedes, T.
2020 Myllys, M.; Huhta, H.; Partala, A.; Virkajärvi, P.; Turtola, E.
2020 Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin Vesi Oy, Salaojituksen Tukisäätiö sr
2020 Kaseva, A.; Laine, K.; Ajosenpää, T.; Niemi, J.; Mononen, M. Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin Vesi Oy, Salaojituksen Tukisäätiö sr
2020 Yli-Halla, M. ; Virtanen, S. ; Regina, K.; Österholm, P.; Ehnvall, B.; Uusi-Kämppä, J. Maa- ja metsätalousministeriö, EU Botnia-Atlantica Interreg program , Oiva Kuusisto säätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojituksen Tukisäätiö sr
2020 Nässlin, Simon; Rosendahl, Rainer
2020 Tiusanen, Johannes
2020 Lötjönen, Timo; Hiltunen, Lea; Aurio, Valtteri; Torvela, Janne; Pylvänäinen, Mika; Liedes, Toni Business Finland, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Salaojitukse Tukisäätiö sr, MVTT, Oulun Läänin Talousseuran Maataloussäätiö
2020 John Nurmisen Säätiön tukijat, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto
2020 Salla, Aleksi Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2020 Räty, Mari Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Pohjois-Savon ELY-keskus), Luke, MMM, MVTT, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Naisten tiedesäätiö, OLVI -säätiö
2020 Häggblom, Olle; Härkönen, Laura; Joensuu, Samuli; Keskisarja, Ville; Äijö, Helena
2020 Ollikainen, Markku; Kosenius, Anna-Kaisa; Punttila, Eliisa; Ala-Harja, Venla; Puroila, Samuli; Iho, Antti ; Ekholm, Petri Ympäristöministeriö, EU Central Baltic Programme
2020 Palojärvi, Ansa; Kellock, Miriam; Parikka, Päivi ; Jauhiainen, Lauri ; Alakukku, Laura Makera , Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Suomen Akatemia
2020 Turunen, M.; Gurarslan, G.; Šimůnek, J.; Koivusalo, H. Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Luonnonvarakeskus.
2019 Äijö, H. ; Myllys, M. ; Koivusalo, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Sikkilä, M ; Salo, H. ; Nurminen, J.; Häggblom, O: Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2019 Ovaska, S.; Liski, E.; Äijö, H. ; Häggblom, O. ; Paasonen-Kivekäs, M. Maa- ja metsätalousministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr
2019 Nurminen, J.; Paasonen-Kivekäs, M.; Äijö, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikna tuki ry
2019 Salo, H.; Mellin, I.; Sikkilä, M.; Nurminen, J.; Äijö, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Virtanen, S.; Koivusalo, H. Aalto-yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu, Salaojituksen Tukisäätiö sr
2019 Chapagain, Y. Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2019 Mattila, T.J.; Rajala, J.; Ajosenpää, H. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, viljelijät, Luomusäätiö, Rikalan Säätiö.
2019 Koskiaho, J.; Puustinen, M.
2019 Puustinen, M.; Tattari, S.; Väisänen, S.; Virkajärvi, P. ; Räty, M.; Järvenranta, K.; Koskiaho, J.; Röman, E. ; Sammalkorpi, I.; Uusitalo, R.; Lemola, R.; Uusi-Kämppä, J. ; Lepistö, A.; Hjerppe, T.; Riihimäki, J.; Ruuhijärvi, J. Maatilatalouden kehittämisrahasto
2019 Hyvönen, T.; Heliölä, J.; Koikkalainen, K.; Kuussaari, M.; Miettinen, A.; Lemola, R.; Rankinen, K.; Regina, K. ; Turtola, E. Maa- ja metsätalousministeriö
2019 Häggblom, O.; Salo, H. ; Turunen, M.; Nurminen, J. ; Alakukku, L. ; Myllys, M.; Koivusalo, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2019 Salo, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa - ja vesitekniikan tuki ry, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2019 Salo, H.; Mellin, I.; Sikkilä, M.; Nurminen, J.; Äijö, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Virtanen, S.; Koivusalo, H. Aalto-yliopisto / Insinööritieden korkeakoulu, Salaojituksen Tukisäätiö sr
2019 Carstensen, M.V.; Børgesen, C. D.; Ovesen, N. B.; Poulsen. J. R.; Hvid, S. K.; Krongvang, B.
2019 Joensuu, M.
2019 Myllys, Merja
2019 Potka, Timo
2019 Mäki-Valkama, Ismo
2019 Ovaska, Sami
2019 Korhonen, Visa; Hihnala, Seppo
2019 Pulkka, Janne
2019 Ajosenpää, T.; Laine, K.; Kaseva, A.; Niemi, J.; Mononen, M. Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin Vesi Oy, Salaojituksen Tukisäätiö sr
2019 Myllys, Merja ; Regina, Kristiina ; Heikkinen, Jaakko
2019 Kouki, Roope Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Äijö, H. ; Nurminen, J. ; Myllys, M. ; Sikkilä, M.; Salo, H. ; Paasonen-Kivekäs, M.; Turunen, M; Koivusalo, H. ; Alakukku, L.; Puustinen, M. Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Nurminen, J.; Paasonen-Kivekäs, M.; Äijö, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry, MTT/Luke, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö
2018
2018
2018 Äijö, H.; Myllys, M.; Nurminen, J.; Paasonen-Kivekäs, M.; Salo, H.; Häggblom, O.; Turunen, M.; Warsta, L.; Sikkilä, M.; Koivusalo, H.; Alakukku, L.; Puustinen, M. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
2018 Paasonen-Kivekäs, M.; Äijö, H.; Myllys, M.; Nurminen, J.; Salo, H.; Häggblom, O.; Turunen, M.; Warsta, L.; Sikkilä, M.; Koivusalo, H.; Alakukku, L.; Puustinen, M. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Sikkilä, M.; Äijö, H.; Salo, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Koivusalo, H.; Nurminen, J.; Myllys, M.; Turunen, M.; Alakukku, L.; Puustinen, M. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Salo, H.; Warsta, L.; Turunen, M.; Paasonen-Kivekäs, M.; Nurminen, J.; Myllys, M.; Alakukku, L.; Puustinen, M.; Sikkilä, M.; Äijö, H.; Koivusalo, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Nurminen, J.; Paasonen-Kiveskäs, M; Äijö, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Ovaska, S.; Liski, E.; Äijö, H.; Paasonen-Kivekäs, M. Salaojituksen Tukisäätiö sr sekä maa- ja metsätalousministeriö
2018 Sikkilä, M.; Äijö, H.; Salo, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Koivusalo, H.; Nurminen, J.; Myllys, M.; Turunen, M.; Alakukku, L.; Puustinen, M. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Häggblom, O.; Salo, H.; Turunen, M.; Koivusalo, H.; Nurminen, J.; Warsta, L.; Äijö, H.; Sikkilä, M.; Paasonen-Kivekäs, M.; Myllys, M.; Alakukku, L.; Koivusalo, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Korpelainen, E.; Äijö, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Myllys, M.; Nurminen, J.; Koivusalo, H. Salaojituksen Tukisäätiö
2018 Nurminen, J.; Paasonen-Kivekäs, M.; Äijö, H.; Seppälä, I.; Koivusalo, H. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Mersha, A.; Turunen, M.; Heuvel, K.
2018 Watanabe, T. ; Cullmann, J.; Pathak C.S.; Turunen, M.; Emami, K. ; Ghinassi, G. ; Siddiqi, Y.
2018 Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, 2011–2013 Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2018 Sunabacka, M.
2018 Valkama, P.
2018 Uusitalo, R.; Lemola, R.; Turtola, E. Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Kulttuurirahasto
2018 Gonzales-Inca, C. ; Valkama, P. ; Lill, J-O.; Slotte, J.; Hietaharju, E. ; Uusitalo, R. Maj ja Tor Nessling Säätiö, Maa-ja vesitekniikan tuki ry., Svenska kulturfonden
2018 Gramlich, A.; Stoll, S.; Stamm, C.; Walter, T.; Prasuhn, V.
2018 Blomquist, J.; Simonsson, M.; Etana, A.; Berglund, K. Stiftelsen Lantbruksforskning (SVE)
2018 Vervloeta, L. S. C.; Binning, P. .J.; Børgesenc, C. D.; Højberga, A. L.
2018 Lappi, P.
2018 Katainen, M.
2018 Virtanen, Seija; Paasonen-Kivekäs, Maija; Uusi-Kämppä, Jaana; Äijö, Helena; Ylivainio, Kari; Rosendahl, Rainer Salaojituksen Tukisäätiö
2018 Manninen, Noora; Soinne, Helena; Lemola, Riitta; Hoikkala, Riitta; Turtola, Eila
2018 Paakkala, Otto
2017 Virtanen, S.; Uusi-Kämppä, J.; Bonde, A.; Rosendahl, R.; Österholm, P.; Yli-Halla, M.
2017 Sikkilä, Markus; Äijö, Helena; Paasonen-Kivekäs, Maija; Myllys, Merja; Nurminen, Jyrki; Turunen, Mika; Salo, Heidi; Koivusalo, Harri; Alakukku, Laura; Puustinen, Markku Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2017 Äijö, Helena ; Paasonen-Kivekäs, Maija; Myllys, Merja; Nurminen, Jyrki; Turunen, Mika; Salo, Heidi; Häggblom, Olle; Koivusalo, Harri ; Sikkilä, Markus; Alakukku, Laura; Puustinen, Markku Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2017 Viholainen, Iida Salaojituksen Tukisäätiö sr
2017 Maa- ja metsätalousministeriö
2017 Turunen, Mika Drainage Foundation sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Aalto University School of Engineering, Sven Hallin Research Foundation sr, Ministry of Agriculture and Forestry and Tekniikan edistämissäätiö
2017 Häggblom, Olle Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2017 Salo, Heidi; Warsta, Lassi; Turunen, Mika; Nurminen, Jyrki; Myllys, Merja; Paasonen-Kivekäs. Maija; Alakukku, Laura; Koivusalo, Harri Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2017 Turunen, Mika; Warsta, Lassi; Paasonen-Kivekäs, Maija; Koivusalo, Harri Salaojituksen tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, maa- ja metsätalousministeriö, Aalto-yliopiston Insinööritieden korkeakoulu, Tekniikan edistämissäätiö, Suomen Akatemia ja Sven Hallinin tutkimussäätiö sr.
2017 Äijö, Helena ; Myllys, Merja; Sikkilä, Markus ; Salo, Heidi; Nurminen, Jyrki ; Häggblom, Olle ; Turunen, Mika; Paasonen-Kivekäs, Maija; Warsta, Lassi; Koivusalo, Harri; Alakukku, Laura ; Puustinen, Markku Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2017 Koivusalo, H.; Turunen, M.; Salo, H.; Haahti, K.; Nousiainen, R.; Warsta, L.
2017 Yli-Viikari, A; Aakkula, J.
2017 Äijö, H.; Kulmala, A. Salaojituksen Tukisäätiö
2017 Granholm, K.; Lundström, E. ; Äijö, H.; Ortamala, M. ; Manninen-Johansen, S.; Mäkelä, S. Ympäristöministeriö
2017 Laakso, johanna Salaojituksen Tukisäätiö (the Finnish Drainage Foundation), Maa- ja vesitekniikan tuki ry,the Doctoral School in Environmental, Food and Biological Sciences.
2017 Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2017 Mustamo, P. Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr, University of Oulu Graduate School (UniOGS) and VALUE doctoral program
2017 Valkama, P.; Ruth, O. Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2017 Valkama, P.; Mäkinen, E.; Ojala, A. ; Vahtera, H.; Lahti, K.; Rantakokko, K.; Vasander, H.; Nikinmaa, E.; Wahlroos, O. EC Life + 11 ENV/FI/911 Urban oases project, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2017 Tattari, S.; Koskiaho, J.; Kosunen, M.; Lepistö, A.; Linjama, J.; Puustinen, M.
2017 Laakso, J. ; Uusitalo, R. ; Heikkinen, J. ; Yli-Halla, M.
2017 Laakso, J,; Uusitalo, R, ; Leppänen, J, ; Yli-Halla, M.
2017 Skaggs, R.W.
2017 Johannesson, K.M.; Tonderskia, K.S.; Ehde, P.M.; Weisner, S.E.B.
2017 Lilja, H.; Hyväluoma, J.; Puustinen, M.; Uusi-Kämppä, J.; Turtola, E.
2017 Salo, H.; Warsta, L.; Turunen, M.; Nurminen, J.; Myllys, M.; Paasonen-Kivekäs, M.; Alakukku, L.; Koivusalo, H. Aalto-yliopiston Insinööritieden korkeakoulu, Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr, Luonnonvarakeskus, Suomen Akatemia
2017 Virtanen, Seija; Puustinen, Markku; Yli-Halla, Markku
2017 Virtanen, Seija; Uusi-Kämppä, Jaana; Ylivainio, Kari Maa- ja metsätalousministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö, Oiva Kuusisto Säätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, K.H. Renlundin säätiö
2017 Seppälä, Inkeri
2016 Laakso, Johanna; Uusitalo, Risto; Yli-Halla, Markku Salaojituksen Tukisäätiö sr
2016 Paasonen-Kivekäs, Maija; Peltomaa, Rauno; Vakkilainen, Pertti; Äijö, Helena (toim.) Salaojituksen Tukisäätiö sr
2016 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL, MMM
2016 Karvonen, T. Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2016 Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö sr
2016 Laakso, J.
2016 Mustamo, P. ; Hyvärinen, M. ; Ronkanen, A-K. ; Kløve, B. Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2016 Mustamo, P.; Maljanen, M.; Hyvärinen, M.; Ronkanen, A-K.; Kløve, B. Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö, Sven Hallinin tutkimussäätiö sr
2016 Waller, P.; Yitayew, M.
2016 Waller, P.; Yitayew, M.
2016 Hartikainen, Helinä; Yli-Halla, Markku; Peltovuori, Tommi; Alakukku, Laura Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Vakkilainen, Pertti; Laine-Kaulio, Hanne Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Nissinen, R., K. Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Paasonen-Kivekäs, Maija Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Paasonen-Kivekäs, Maija; Peltomaa, Rauno; Vakkilainen, Pertti; Äijö, Helena; Järvelä, Juha Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Linnér, Harry Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Nissinen, R. K.; Haataja, Kaisu; Aakkula, Jyrki; Peltola, Jukka Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Hartikainen, Helinä; Karvonen, Tuomo; Franti, Thomas; Paasonen-Kivekäs, Maija; Siimes, Katri; Bärlund, Ilona; Laitinen, Pirkko; Seppälä, Timo Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Klöve, Björn; Postila, Heini; Marttila, Hannu Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Päivänen, Juhani Salaojituksen Tukisäätiö
2016 Virtanen, Seija; Puustinen, Markku; Yli-Halla, Markku
2016 Äijö, Helena; Paasonen-Kivekäs, Maija; Myllys, Merja; Nurminen, Jyrki; Turunen, Mika; Salo, Heidi; Warsta, Lassi; Koivusalo, Harri; Sikkilä, Markus; Alakukku, Laura; Puustinen, Markku
2016 Virtanen, Seija; Uusi-Kämppä, Jaana; Österholm, Peter; Bonde, Anna; Yli-Halla, Markku Maa- ja metsätalousministeriö, EU Botnia-Atlantica Interrag program, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Oiva Kuusisto Säätiö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, K.H. Renlundin säätiö
2016 Äijö, Helena; Sikkilä, Markus; Paasonen-Kivekäs, Maija; Myllys, Merja; Nurminen, Jyrki; Turunen, Mika; Salo, Heidi ; Warsta, Lassi; Koivusalo, Harri ; Alakukku, Laura; Puustinen, Markku
2015 Salo, Heidi; Warsta, Lassi; Turunen, Mika; Paasonen-Kivekäs, Maija; Nurminen, Jyrki; Koivusalo, Harri Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2015 Turunen, Mika; Warsta, Lassi; Paasonen-Kivekäs, Maija; Nurminen, Jyrki; Alakukku, Laura; Myllys, Merja; Koivusalo, Harri Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2015 Turunen, Mika; Warsta, Lassi; Paasonen-Kivekäs, Maija; Nurminen, Jyrki; Koivusalo, Harri Salaojituksen Tukisäätiö sr
2015
2015 Hakojärvi, M. Suomen Akatemia, Maatalouskoneiden tutkimussäätiö
2015 Virtanen, S. Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto, Oiva Kuusiston säätiö, Salaojituksen Tukisäätiö
2015 Nousiainen, R.; Warsta, L.; Turunen, M.; Huitu, H.; Koivusalo, H.; Pesonen, L. MTT, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, Sven Hallinin tutkimussäätiö, Suomen Akatemia
2015 Virtanen, S.
2015 Uusi-Kämppä, Jaana Luke, MMM
2015 Jalonen, J. Suomen Akatemia (Academy of Finland), Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT), Sven Hallinin tutkimussäätiö (Sven Hallin Research Foundation) ,Tekniikan edistämissäätiö (TES).
2015
2015 Salminen, A. ; Vesikko, L.; Rankinen, K. ; Cano-Bernal, J.E.; Grönroos, J. Maa- ja metsätalousministeriö
2015 Paasonen-Kivekäs, M.; Nurminen, J.; Myllys, M.
2015 Västilä, K.; Järvelä, J.
2015 Västilä, K. Suomen Akatemia, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Maa- ja metsätalousministeriö, Emil Aaltosen säätiö, Oskar Öflundin säätiö, Tekniikan edistämissäätiö, Sven Hallinin säätiö sr
2015 Tattari, S. ; Puustinen, M.; Koskiaho, J.; Röman, E.; Riihimäki, J. Energiateollisuus ry
2014 Aarrevaara, Heikki; Salaojituksen Tukisäätiö sr
2014 Virtanen, Seija; Simojoki, Asko; Rita, Hannu; Toivonen, Hannu; Hartikainen, Helinä; Yli-Halla, markku University of Helsinki, Academy of Finland, Oiva Kuusisto Foundation sr, Drainage Foundation sr
2014 Äijö, Helena; Myllys, Merja; Nurminen, Jyrki; Turunen, Mika; Warsta, Lassi; Paasonen-Kivekäs, Maija; Korpelainen, Emilia; Salo, Heidi; Sikkilä, Markus; Alakukku, Laura; Koivusalo, Harri; Puustinen, Markku Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2014 Salo, Heidi Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2014 Sikkilä, Markus Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2014 Väisänen, Seppo Salaojituksen Tukisäätiö sr
2014 Epie, Kenedy ; Virtanen, Seija ; Santanen, Arja; Stoddard, Frederick Academy of Finland, Graduate School for Agricultural Production Sciences of the University of Helsinki
2014 Virtanen, Seija; Simojoki, Asko ; Hartikainen, Helinä; Yli-Halla, Markku Faculty of Agriculture and Forestry, Graduate School of Natural Resources and the Environment of the University of Helsinki, Academy of Finland, Oiva Kuusisto Foundation
2014 Salaojituksen Tukisäätiö
2014 Maa- ja metsätalousministeriö
2014 Tiainen, J.; Seimola, T.; Rintala, J.
2014 Salaojituksen Tukisäätiö, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan Tuki ry , Salaojayhdistys, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö
2014 Äijö, H.; Rosendahl, R.
2014
2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Salaojituksen tukisäätiö sr, K.H. Renlundin säätiö, MVTT, MTK:n säätiö, Österbottens svenska procentförbund, MTK Etelä-Pohjanmaa
2014 Kyllmar, K.; Stjernman Forsberg, L.; Andersson, S.; Mårtensson, K.
2014 Iital, A.; Klõga, M.; Pihlak, M.; Pachel, K.; Zahharov, A.; Loigu, E.
2014 Uusi-Kämppä , J.; Jauhiainen, L.
2014 Västilä, K.; Järvelä, J. Suomen Akatemia, Maa‐ja vesitekniikan tuki ry
2013 Kivelä, Jussi
2013 Uusi-Kämppä, Jaana; Virtanen, Seija; Rosendahl, Rainer; Österholm, Peter; Mäensivu, Merja; Westberg, Vincent; Regina, Kristiina; Ylivainio, Kari; Yli-Halla, Markku; Edén, Peter; Turtola, Eila EU:n Life+ -ohjelma, maa- ja metsätalousministeriö, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-phjanmaan maakuntaliitot, Salaojituksen Tukisäätiö, Oiva Kuusisto säätiö sekä osallistuneet laitokset
2013 Koskiaho, Jari; Puustinen, Markku; Koikkalainen, Kauko; Salo, Tapio; Piirimäe, Kristjan
2013 Turunen, Mika; Warsta, Lassi; Paasonen-Kivekäs, Maija; Nurminen, Jyrki; Myllys, Merja; Alakukku, Laura; Äijö, Helena; Puustinen, Markku; Koivusalo, Harri Salaojituksen Tukisäätiö, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2013 Leminen, Mari Salaojituksen Tukisäätiö, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2013 Yli-Halla, Markku; Nyborg, Åge Salaojituksen Tukisäätiö, MMM
2013 Liesivaara, Petri; Myyrä, Sami; Väre, Minna Salaojituksen Tukisäätiö
2013 Pohjanmaan-, Etelä-Pohjanmaan-, Keski-Pohjanmaan- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto, MMM, YM, Oiva Kuusiston säätiö, projektipartnerit, EU Life+ -ohjelma.
2013 Warsta, L.; Taskinen, A.; Koivusalo, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Karvonen, T Maa- ja vesitekniikan tuki ry., the ENARCH Doctoral Programme of Aalto University, Salaojituksen tukisäätiö, Sven Hallinin tutkimussäätiö, the Doctoral Programme of the Built Environment (RYM-TK), the Aalto University School of Engineering
2013
2013 Toivonen, J. Svenska Litteratursällskapet i Finland: Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Österbottens landskapsförbund, Stiftelsen för Åbo Akademi, Otto A. Malms donationsfond, Magnus Ehrnrooths stiftelse, Svenska Österbottens Kulturfond, Svensk-Österbottniska Samfundet r.f., K.H. Renlunds stiftelse, Maa -ja vesitekniikan tuki r.y., Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto, Rektor för Åbo Akademi
2013 Toivonen, J.; Österholm, P.; Fröjdö, S. K.H. Renlunds stiftelse, Svenska Österbottens kulturfond, Svensk-Österbottniska samfundet, Maa-ja vesitekniikan tuki ry, Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto
2013 Uusitalo, R.; Närvänen, A.; Rasa, K.; Salo, T. ; Koskiaho, J.; Puustinen, M.; Brax, M.; Erkkilä, A.; Vilhunen, E.; et al.
2013 Siimekselä, T.; Ylimartimo, A.; Stenman, T.; Lahtela, S.
2013 Västilä, K.; Järvelä, J.; Aberle, J. Suomen Akatemia, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2012 Myyrä, Sami; Pietola, Kyösti Salaojituksen Tukisäätiö
2012 Oksanen, Petteri Salaojituksen Tukisäätiö
2012 Alakukku, Laura
2012 Warsta, L.; Turunen, M.; Koivusalo, H.; Paasonen-Kivekäs, M.; Taskinen, A
2012
2012
2012 Tiusanen, J.
2012 Ekholm, P.; Valkama, P.; Jaakkola, E.; Kiirikki, M.; Lahti, K.; Pietola, L. Yara, Tekes, toteutuksesta vastanneet laitokset, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2012 Uusi-Kämppä, J.
2012 Uusi-Kämppä, J. ; Ylivainio, K.; Regina, K.; Österholm, P.; Rosendahl, R.; Westberg, V. ; Mäensivu, M.; Virtanen, S.; Yli-Halla, M.; Turtola, E.
2012 Kirkkala, T.; Ventelä, A-M.; Tarvainen, M.
2012 Nousiainen, R.
2012 Sipilä, Timo P.; Yrjälä, Kim ; Alakukku, Laura ; Palojärvi, Ansa Helsingin yliopisto (HENVI), MTT
2012 Vestberg, Mauritz; Palojärvi, Ansa ; Pitkänen, Timo; Kaipainen, Saara; Puolakka, Elina; Keskitalo, Marjo
2012 Jaakkola, Elina; Tattari, Sirkka ; Ekholm, Petri ; Pietola, Liisa ; Posch, Maximilian ; Bärlund, Ilona Yara, Tekes, EU (Baltic COMPASS)
2012 Uusitalo, Risto ; Ylivainio, Kari ; Hyväluoma, Jari ; Rasa, Kimmo; Kaseva, Janne ; Nylund, Pauliina ; Pietola, Liisa ; Turtola, Eila Yara, Tekes
2011 Turunen, Mika Salaojituksen Tukisäätiö, Salaojituksen tutkimusyhdistys, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
2011 Rasa, Kimmo MMM, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, MVTT, Suomen kulttuurirahasto, Salaojituksen Tukisäätiö, Helsingin yliopiston rahastot
2011 Warsta, L. Maa- ja vesitekniikan tuki ry (MVTT), the ENARCH Doctoral Programme of Aalto University, Salaojituksen tukisäätiö (Subsurface drainage foundation), Sven Hallinin tutkimussäätiö (Sven Hallin Research Foundation), the Doctoral Programme of the Built Environment (RYM-TK) of Aalto University and the Water Engineering research group of Aalto University
2011 Salaojayhdistys
2011 Tornberg, M.
2011 Pulkka, J.
2011 Toivonen, J.; Österholm, P. K.H. Renlunds Stiftelse, Stiftelsen för Åbo Akademi, Magnus Ehrnrooths stiftelse, Svenska Litteratursällskapet i Finland; Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II, Österbottens Landskapsförbund and Otto A. Malms donationsfond
2011 Knuutila, O. ; Hautala, M.; Alakukku, L.; Palojärvi, A.
2011 Ekholm, P. ; Jaakkola, E.; Kiirikki, M.; Lahti, K. ; Lehtoranta, J.; Mäkelä, V.; Näykki, T.; Pietola, L.; Tattari, S.; Valkama, P.; Vesikko, L. ; Väisänen, S. Yara, Tekes
2011 Deelstra, J.; Øygarden, L. ; Blankenberg, A-G.; Eggestad, H.O.
2011 Koskinen, J.; Peltonen, J.
2011 Västilä, K.; Jalonen, J.; Järvelä, J.
2011 Västilä, K.; Järvelä, J. Suomen Akatemia, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Maa- ja metsätalousministeriö
2010 Vakkilainen, Pertti; Alakukku, Laura; Koskiaho, Jari; Myllys, Merja; Nurminen, Jyrki; Paasonen-Kivekäs, Maija ; Peltomaa, Rauno; Puustinen, Markku; Äijö, Helena Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, mukana olleet tutkimuslaitokset ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
2010 Alakukku, L.; Nuutinen, V.; Ketoja, E.; Koivusalo, H.; Paasonen-Kivekäs, M. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö
2010 Äijö, H.; Paasonen-Kivekäs, M.
2010 Puustinen, M. ; Granlund, K.; Salo, T. ; Siimes, K. ; Tattari, S.; Väisänen, S.; Koskiaho, J.; Linjama, J.
2010
2010 Nousiainen, R.
2010 Uusi-Kämppä, J.; Jauhiainen, L.
2009 Paasonen-Kivekäs, Maija; Peltomaa, Rauno; Vakkilainen, Pertti; Äijö, Helena (toim.) Salaojituksen Tukisäätiö, Sven Hallinin tutkimussäätiö
2009 Kesäniemi, Outi Salaojituksen Tukisäätiö, MMM
2009 Maaseutuverkosto
2009 Maaseutuverkosto
2008 Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Salaojituksen Tukisäätiö
2008 Pöyhönen, Sirpa Salaojituksen Tukisäätiö
2008 Vakkilainen, Pertti; Alakukku, Laura; Myllys, Merja; Nurminen, Jyrki; Paasonen-Kivekäs, Maija; Peltomaa, Rauno; Puustinen, Markku; Äijö, Helena Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, tutkimukseen osallistuneet organisaatiot
2008 Myyrä, Sami; Pouta, Eija; Hänninen, Harri Salaojituksen Tukisäätiö
2008 Jalonen, Johanna Salaojituksen Tukisäätiö
2008 Sjöholm, Heidi Salaojituksen Tukisäätiö
2008 Salaojituksen Tukisäätiö Salaojituksen Tukisäätiö
2008 Halonen, T.
2008 Myyrä, S.
2008 Hintikka, S.; Paasonen-Kivekäs, M.; Koivusalo, H.; Nuutinen, V.; Alakukku, L. Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
2008 Paasonen-Kivekäs, M.; Vakkilainen, P. ; Karvonen, T
2008 Myyrä, S.
2008 Pietola, Liisa
2007 Pietola, Liisa; Yli-Halla, Markku Salaojituksen Tukisäätiö
2007 Tiusanen, M Johannes Salaojituksen Tukisäätiö, Marjatta ja Eino Kollin säätiö
2007 Juutilainen, T.
2007 Turtola, E.; Alakukku, L.; Uusitalo, R. Maa- ja metsätalousministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö, EU, MTT
2007 Puustinen, M.; Tattari, S.; Koskiaho, J.; Linjama, J. Maa- ja metsätalousministeriö
2007 Ulén, B.; Fölster, J.
2007 Uusitalo, R.; Ekholm, P.; Turtola, E. ; Pitkänen, H.; Lehtonen, H.; Granlund, K.; Bäck, S.; Puustinen, M.; Räike, A.; Lehtoranta, J.; Rekolainen, S.; Walls, M.; Kauppila, P.
2006 Myyrä, Sami MMM
2006 Koskiaho, Jari Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja Vesitekniikan Tuki
2006 Kyllmar, K.; Carlsson, C.; Gustafson, A.; Ulén, B.; .Johnsson, H.
2006 Näreaho, T.; Jormola, J.; Laitinen, L.; Sarvilinna, A.
2006 Aura, Erkki; Saarela, Katariina; Räty, Mari
2005 Hartikainen, Salla MVTT, Kemira GrowHow, Salaojituksen Tukisäätiö
2005 Löv, Jonas
2005 Puustinen, M.; Koskiaho, J.; Peltonen, K.
2005 Granlund, K.; Räike, A.; Ekholm, P.; Rankinen, K.; Rekolainen, S.
2005 Ekholm, P.; Turtola, E.; Grönroos, J.; Seuri, P.; Ylivainio, K.
2005 Marttila, J.
2004 Nyholm, Anna-Mari; Puumala, Maarit Salaojituksen Tukisäätiö
2004 Pasila, Antti MMM, Marjatta ja Eino Kollin säätiö, Maj ja Tor Nessligin säätiö, Salaojituksen Tukisäätiö
2004 Nyholm, Anna-Mari Salaojituksen Tukisäätiö
2004 Puumala, Maarit Salaojituksen Tukisäätiö
2004 Salaojituksen Tukisäätiö
2004 Bärlund, I.; Tattari, S.; Yli-Halla, M.; Åström, M.
2004 Puustinen, M.; Turtola, E.; Tattari, S.
2004 Niemelä, Harri
2004
2004 Peltomaa, R.
2004 Alakukku, Laura ; Turtola, Eila ; Ventelä, Anne-Mari ; Nuutinen, Visa; Aura, Erkki ; Uusitalo, Risto Ympäristöministeriö, Lounais-Suomen ympäristökeskus
2003 Friman, Hanne Salaojituksen Tukisäätiö
2003 Aarrevaara, Heikki Salaojituksen Tukisäätiö
2003 Jansons, V.; Busmanis, p.; Dzalbe, I.; Kirsteina, D.
2003 Stålnacke, P.; Grimvall, A.; Libiseller, C.; Laznik, M.; Kokorite, I.
2003 Koskiaho, J.
2003 Koskiaho, J.; Ekholm, P.; Räty, M.; Riihimäki, J.; Puustinen, M.
2003 Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, TEKES
2002 Saavalainen, Jussi Salaojituksen Tukisäätiö
2002 Kanerva, Sanna Salaojituksen Tukisäätiö
2002 Rasa, Kimmo Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojituksen Tukisäätiö
2002 Tamm, Toomas Salaojituksen Tukisäätiö
2002 Myyrä, S.
2002 Ylivainio, K.; Esala, M.; Turtola, E.
2002 Tiusanen, J. Salaojituksen tutkimusyhdistys ry, KWH, Uponor, Ulvilan kunta, Kolmeks Oy
2002 Aho, J.; Knuuti, J.; Yli-Kivistö, A.
2002 Hintikka, S.
2002
2002 Koskiaho, J.; Kivisaari, S.; Vermeulen, S.; Kauppila, R.; Kallio, K.; Puustinen, M.
2002 Vuorenmaa, J.; Rekolainen, S.; Lepistö, A. ; Kenttämies, K.; Kauppila, P.
2001 Salaojituksen perinneyhdistys Salaojituksen Tukisäätiö
2001 Maahenki Oy
2001 Haataja, K.; Peltola, J.
2001 Nuutinen, V.
2001 Miia Karja Luonnonhoidon koulutusyhdistys Luoko ry, Agrologien Liitto ry
2001 Äijö, H.
2001 Puustinen. M.; Koskiaho, J.; Gran, V.; Jormola, J.; Maijala, T.; Mikkola-Roos, M.; Puumala, M.; Riihimäki, J.; Räty, M.; Sammalkorpi, I. EU Life Environment, MMM, YM
2001 Palva, R.; Rankinen, K.; Granlund, K.; Grönroos, J.; Nikander, A.; Rekolainen, S. MMM, YM
2001 Puustinen, M. EU Life Environment, MMM, YM
2000 Haataja, Kaisu; Paasonen, Maija; Karvonen, Tuomo; Vakkilainen, Pertti; Peltovuori, Tommi; Pesonen, Liisa; Haapala, Hannu; Lindell, Kalle; Uusi-Rauva, Jussi; Uusitalo, Risto MMM, Salaojituksen Tukisäätiö
2000 Paasonen-Kivekäs, Maija; Karvonen, Tuomo; Peltovuori, Tommi; Lehtinen, Roope; Pesonen, Liisa; Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Lilja, Taina Salaojituksen Tukisäätiö
2000 Peltovuori, Tommi Salaojituksen Tukisäätiö
2000 Lehtinen, Roope; Pesonen, Liisa Salaojituksen Tukisäätiö
2000 Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Lilja, Taina Salaojituksen Tukisäätiö
2000 Paasonen-Kivekäs, Maija; Karvonen, Tuomo Salaojituksen Tukisäätiö
2000 Haataja, Kaisu Salaojituksen Tukisäätiö, MMM
2000 Salaojituksen Tukisäätiö
2000 Haataja, Kaisu MMM, Salaojituksen Tukisäätiö
2000 Peltovuori, T.
2000 Pesonen, L.; Haapala, H.; Uusi-Rauva, J.; Lindell, K.
2000 Uusitalo, R.
2000 Puustinen, M.; Koskiaho, J.; Puumala, M.; Riihimäki, J; Räty, M; Jormola, J.; Gran V.; Ekholm, P.; Majala, T.
2000 Äijö, H.; Tattari, S.
2000
2000 Uusi-Kämppä, J.; Kilpinen, J.
1999 Kilpeläinen, Tero Salaojituksen Tukisäätiö
1999 Villa, L.; Penttilä, S.; Soininen, J.; Seppälä, A.
1999 Koivusalo, H.; Karvonen, T.; Paasonen-Kivekäs, M. Suomen Akatemia, Salaojituksen Tukisäätiö sr
1999 Turtola, E. Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia, Agronomiliitto, Helsingin yliopisto
1998 Paasonen-Kivekäs, Maija; Peltovuori, Tommi; Pesonen, Liisa; Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Yli-Halla, Markku; Haataja, Kaisu; Vakkilainen, Pertti Salaojituksen Tukisäätiö
1998 Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
1998 Paasonen-Kivekäs, Maija Salaojituksen Tukisäätiö
1998 Peltovuori, Tommi Salaojituksen Tukisäätiö
1998 Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Yli-Halla, Markku Salaojituksen Tukisäätiö
1998 Haataja, Kaisu Salaojituksen Tukisäätiö
1998 Paasonen-Kivekäs, M.; Karvonen, T.; Vakkilainen, P.
1998
1998 Häikiö, M.; Laitinen, J.; Lakso, E.; Lehtinen, A. Maa- ja metsätalousministeriö
1996 Paasonen-Kivekäs, Maija; Taskinen, Antti; Karvonen, Tuomo; Sepahi, Noor; Mattila, Timo; Teittinen, Matti; Kleemola, Jouko; Kankaanranta, Johanna; Turtola, Eila Salaojituksen Tukisäätiö
1996 Kankaanranta, Johanna Salaojituksen Tukisäätiö
1996 Taskinen, Antti; Paasonen-Kivekäs, Maija Salaojituksen Tukisäätiö
1996 Kleemola, Jouko; Teittinen, Matti Salaojituksen Tukisäätiö
1996 Paasonen, Maija; Karvonen, Tuomo; Sepahi, Noor Salaojituksen Tukisäätiö
1996 Mattila, Timo; Paasonen-Kivekäs, Maija; Teittinen, Matti; Kleemola, Jouko Salaojituksen Tukisäätiö
1996 Kankaanranta, Johanna Salaojituksen Tukisäätiö
1996 Turtola, Eila Salaojituksen Tukisäätiö
1996 Paasonen-Kivekäs, M., Karvonen, T., Vakkilainen, P., Sepahi, N., Kleemola, J. & Teittinen, M. Academy of Finland, MVTT, Kemira Foundation, MMM, Drainage Research Foundation
1996 Paasonen-Kivekäs, M.; Teittinen, M.; Kleemola, J.; Karvonen, T.
1996 Hutka, R.; Laitinen, T.; Holmberg, M.; Maunula, M.; Schultz, T. Suomen ympäristökeskus
1996 Häikiö, M.; Laitinen, J. Pohjois-Savon ympäristökeskus
1995 Torvela, Matias; Saavalainen, Jussi; Kivistik, Jaan Salaojituksen Tukisäätiö
1995 Paasonen-Kivekäs, M.
1995 Teittinen, M.
1995 Torvela, Matias; Saavalainen, Jussi; Kivistik, Jaan Salaojituksen Tukisäätiö
1995 Turtola, E.; Paajanen, A.
1995 Turtola, E.; Jaakkola, A.
1995 Yli-Halla, M.; Hartikainen, H.; Ekholm, P.; Turtola, E.; Puustinen, M.; Kallio, K. Suomen Akatemia
1994 Teittinen, Matti; Taskinen, Antti; Koivusalo, Harri; Paasonen-Kivekäs, Maija; Kylmälä, Petri; Sepahi, Noor Salaojituksen Tukisäätiö
1994 Teittinen, Matti; Kleemola, Jouko; Hellman, Timo Salaojituksen Tukisäätiö
1994 Taskinen, Antti; Koivusalo, Harri Salaojituksen Tukisäätiö
1994 Koivusalo, Harri Salaojituksen Tukisäätiö
1994 Paasonen-Kiveläs, Maija; Kylmälä, Petri; Sepahi, Noor; Taskinen, Antti Salaojituksen Tukisäätiö
1994 Sepahi, Noor Salaojituksen Tukisäätiö
1994 Koivusalo, Harri; Hyvönen, Pertti Salaojituksen Tukisäätiö, TEKES
1994 Taskinen, Antti Salaojituksen Tukisäätiö, TEKES
1994 Karvonen, Tuomo Salaojituksen Tukisäätiö
1994 Paasonen-Kivekäs, Maija
1994 Teittinen, M.; Karvonen, T.; Paasonen-Kivekäs, M.
1994 Alakukku, L; Elonen, P
1994 Puustinen, M.; Merilä, E.; Palko, J.; Seuna, P.
1994 Kemppainen, E.
1994 Huttunen, L.; Rönkä, E.
1993 Aarrevaara, Heikki Salaojituksen Tukisäätiö sr
1993 Myllys, Merja; Peltomaa, Rauno; Virtanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1993 Myllys, Merja; Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
1993 Myllys, Merja Salaojituksen Tukisäätiö
1993 Virtanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1993 Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
1993 Koivusalo, Harri
1993 Paasonen-Kivekäs, M.
1993 Virtanen, S.
1993 Kauppi, L.; Pietiläinen, O.-P.; Knuuttila, S.
1992 Karvonen, Tuomo; Hyvönen, Pertti; Taskinen, Antti Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Kleemola, Jouko; Virtanen, Seija; Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Rankinen, Katri Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Karvonen, Helena Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Rekolainen, Seppo Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Yläranta, Toivo; Uusi-Kämppä, Jaana; Jaakkola, Antti Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Sippola, Jouko; Saarela, Into Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Esala, Martti Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Ekholm, Petri Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Kettunen, Juhani Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Knuutila, Seppo; Kallio, Kari; Salo, Sirpa Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Kauppi, Lea; Pietiläinen, Olli-Pekka; Knuutila, Seppo Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Kaliio, Kari Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Varis, Olli Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Ekholm, Petri Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Rekolainen, Seppo Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Puustinen, Markku Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Kallio, Kari Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Turtola, Eila Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Saarela, Into Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Kemppainen, Erkki Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Sipilä, Ilkka Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Vakkilainen, Pertti; Paasonen-Kivekäs, Maija Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Lavonen, Antti Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Myllys, Merja Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Puustinen, Markku Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Karvonen, Tuomo Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Karvonen, Tuomo Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Hyvönen, Pertti Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Karvonen, Tuomo; Taskinen, Antti Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Karvonen, Tuomo Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Karvonen, Tuomo Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Peltomaa, Rauno; Kleemola, Jouko; Virtanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Kleemola, Jouko Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Kleemola, Jouko Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Virtanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Aura, Erkki, ; Puustinen, Markku; Virtanen, Seija ; Mikkola, Hannu; Luoma, Tarmo; Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Uusi-Kämppä, Jaana; Yläranta, Toivo Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1992 Karvonen, Tuomo Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Rekolainen, S.; Kauppi, L.; Turtola, E. Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Kemira Oy, Maataloustuottajain Keskusliitto, Salaojituksen Tukisäätiö
1992 Sipiläinen, T. August Johannes ja Aino Tiuran maatalouden tutkimussäätiö, Osuuspankkijärjestön Kyösti Haatajan Säätiö
1991 Eriksson, J.; Berglund, G.; Olovsson, I.; Galvin, L.F.; Horne, D.J.; McAuliffe, K.W. Salaojituksen Tukisäätiö
1991 Laikari, Esko Salaojituksen Tukisäätiö
1991 Eriksson, J.; Berglund, G.; Olovsson, I. Salaojituksen Tukisäätiö
1991 Galvin, L.F. Salaojituksen Tukisäätiö
1991 Horne, D.J.; McAuliffe, K.W. Salaojituksen Tukisäätiö
1991 Laikari, Esko Salaojituksen Tukisäätiö
1991 Laikari, Esko Salaojituksen Tukisäätiö
1991
1991 Ahonen, Johanna Salaojituksen Tukisäätiö
1991 Laikari, E.; Peltomaa, R. Salaojakeskus ry, Maatilahallitus
1990 Skaggs, R.W.; Evans, R.O.; Wahdan, A.A.; El Gayar, A.A.M.; Helmi, M.K.; El Khattib, M.H.; Selem, M.E.; El Ghany, M.B.; Sommerfeldt, T.G.; McAuliffe, K.W.; Horne, D.J. Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Saavalainen, Jussi; Peltomaa, Rauno; Leeds-Harrison, P.B.; Jarvis, N.J.; Rahid-Noah, Augustine B.; Broughton, Robert S.; von Hoyningen Huene, Bernhard; Hooli, Jussi; Carter, Cade E.; Rogers, J.S.; Fouss, J.L. Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Peltomaa, Rauno; Tiiri, Janne; Aura, Erkki; Puustinen, Markku; Latostenmaa, Heikki; Seppänen, Hannu; Laaksonen, Kalevi Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Peltomaa, Rauno; Saavalainen, Jussi Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Hooli, Jussi Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Tiiri, Janne Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Aura, Erkki Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Puustinen, Markku; Latostenmaa, Heikki Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Seppänen, Hannu Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Laaksonen, Kalevi Salaojituksen Tukisäätiö
1990 Haapala, Hannu Salaojituksen Tukisäätiö, Maatilatalouden kehittämisrahasto
1990 Aura, E.
1990 Iltanen, I.; Nuikka, A.
1990 Heino, S.; Kinnunen, I.; Nissinen, R.; Pajula, H.
1990 Carter, C.E.; Rogers, J.S.; Fouss, J.L.
1989 Linna, Heimo; Saavalainen, Jussi; Alekand, Koit; Sirén, Jouko; Saukko, Unto; Vakkilainen, Pertti; Rosendahl, Rainer; Virtanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Salaojituksen tutkimusyhditys ry. Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Eriksson, Jan; Danfors, Birger; Palko, Jukka; Virtanen, Seija; Marttunen, Mika Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Saavalainen, Jussi Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Virtanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Rusila, Seppo Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Peltomaa, Rauno Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Kallio, Kari Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Vakkilainen, Pertti Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Pölkki, Lauri Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Sirén, Jouko Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Viirimäki, Antti; Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Kontio, Sakari Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Aura, Erkki Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Pehkonen, Aarne Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Heikkilä, Hannu; Virtanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Raisio, Pekka Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Kurppa, Mauno Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Keskitalo, Matti Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Nikkola, Aulis Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Talja, Markku Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Koskela, Osmo Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Tuurinkoski, Juha Salaojituksen Tukisäätiö
1989 Tiainen, Ismo Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
1989 Haapala, Hannu; Luoma, Tarmo Salaojituksen Tukisäätiö, Maatilatalouden kehittämisrahasto
1989 Saavalainen, J.; Virtanen, S.
1989 Tiainen, I.; Puustinen, M.
1988 Torvela, Matias; Håkansson, August; Niini, Suvi; Maksimainen, Ilkka; Vuorinen, Matti; Takala, Mauri; Toivonen, Harri Salaojituksen Tukisäätiö
1988 Toivonen, Harri Salaojituksen Tukisäätiö
1988 Karvonen, Tuomo Salaojituksen Tukisäätiö, Sven Hallinin tutkimussäätiö
1988 Niini, Suvi Salaojituksen Tukisäätiö
1988 Vaitomaa, Kari Salaojituksen Tukisäätiö, MVTT
1988 Karvonen, Tuomo; Kasurinen, Olli; Peltomaa, Rauno; Laitinen, Hannu; Sipiläinen, Timo; Ryynänen, Viljo; Vaitomaa, Kari; Varis, Risto; Virtanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1988 Virtanen, Seija; Saavalainen, Jussi; Marttunen, Mika Suomen Akatemia, MMM, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
1988 Lindberg, Keijo Salaojakeskus ry, TKK / vesitalouden laboratorio, Wiik & Hödlund
1988 Tiainen, Ismo
1988 Lindberg, Keijo Salaojituksen Tukisäätiö, Uponor Oy
1988 Karvonen, Tuomo
1988 Niini, S. Salaojituksen Tukisäätiö
1988 Palko, J.
1988 Varis, R.
1988 Virtanen, S.
1988 Mikkola, H. Maatalouskoneiden tutkimussäätiö
1988 Vaitomaa. K. Salaojituksen Tukisäätiö
1987 Virtanen, Seija; Tiainen, Ismo Salaojituksen Tukisäätiö
1987 Torvela, Matias; Saavalainen, Jussi Salaojituksen Tukisäätiö
1987 Torvela, Matias; Saavalainen, Jussi; Vakkilainen, Pertti; Laikari, Esko Salaojituksen Tukisäätiö
1987 Suortti-Suominen, T.; Virtanen, S.; Saavalainen, J.
1987 Tiainen, I. Salaojituksen Tukisäätiö
1987 Aura, E.
1987 Kasurinen, O. Pohjoiskalotti-komitea
1987 Puustinen, M.; Varis, R.; Luoma, T. Maa- ja metsätalousministeriö ja Salaojakeskus
1987 Tenhovuori, Markku Suomen Akatemia
1987 Hihnala, S. Salaojituksen Tukisäätiö
1987 Laitinen, H.
1987 Sipiläinen, T.; Ryynänen, V. Maatilatalouden kehittämisrahasto
1987 Alakukku, L.
1987 Aura, E. Salaojituksen Tukisäätiö
1987 Elonen, P.
1987 Erjala, M.
1987 Rahkonen, A.
1987 Takala, M.; Vuorinen, M.
1987 Puustinen, M.
1987 Saavalainen, J.
1987 Turtola, E.; Jaakkola, A.
1987 Virtanen, S.
1987 Mikkola, H. Maatalouskoneiden tutkimussäätiö
1986 Rintanen, Seija Salaojituksen Tukisäätiö
1986 Vakkilainen, Pertti; Virtanen, Seija Drainage Foundation
1986 Saavalainen, Jussi Drainage Foundation
1986 Karvonen, Tuomo Drainage Foundation
1986 Luoma, Tarmo; Puustinen, Markku Drainage Foundation
1986 Karvonen, Tuomo; Lemmelä, Risto; Sucksdorff, Y. Drainage Foundation
1986 Peltomaa, Rauno; Veijalainen, V. Drainage Foundation
1986 Puustinen, M.; Pehkonen, A. Maa- ja metsätalousministeriö, Ojamuovi Oy, Tiiliteollisuusliitto ja Salaojakeskus
1986 Karvonen, Tuomo
1986 Salaojakeskus
1986 Alakukku, L.
1986 Myllys, M.
1986 Tenhovuori, M.
1986 Wilska, A.
1986 Kivelä, J.
1986 Lempiäinen, A.
1986 Turtola, E.; Jaakkola, A.
1986 Koivunen, T.
1986
1986 Koivunen, T.
1986 Saavalainen, J.
1986 Vakkilainen, P.; Virtanen, S.
1986 Luoma, T.; Puustinen, M.
1986 Pehkonen, A.
1986 Karvonen, T.; Lemmelä, R.; Sucksdorff, Y.
1985 Pulli, S.
1985 Anon.
1985 Melanen, M.; Melkas, M.
1985 Turtola, E.; Jaakkola, A.
1985 Åkerla, H.; Hatva, T.
1985 Alakukku, L.
1985 Anon.
1985 Melkas, M.
1985 Palko, J.; Räsänen, M.; Alasaarela, E.
1985 Puustinen, M. Salaojakeskus ry, Ojamuovi Oy, Tiiliteollisuusliitto ry
1985 Turtola, E.
1985 Rintanen, S.
1984 Hooli, J.; Manninen, H.
1984 Kivisaari, S.
1984 Muotiala, S.
1984 Päiväläinen, S.
1984 Rintanen, S.
1984 Kurppa, M.
1984 Pehkonen, A.
1984 Rintanen, S.; Saavalainen, J.
1984 Jaakkola, A.
1984 Kauppi, L.
1984 Kivisaari, S.
1984 Kivisaari, S.; Larpes, G.
1984 Rintanen, S.
1984 Berglund, G.; Huhtasaari, C.; Ingevall, A.
1984 Rintanen, S.
1984
1984 Suortti-Suominen, T.
1984 Salaojituksen Tukisäätiö
1984 Karvonen, T.
1983 Mäenpää, O.
1983 Suonio, J.
1983 Esala, J.
1983 Esala, J. Salaojituksen Tukisäätiö
1983 Mäenpää, O.
1983 Peltola, A.
1983 Peltola, A.; Salonen, V.; Oksanen, E. Maatilatalouden kehittämisrahasto
1983 Kivisaari, S.
1983 Peltomaa, R.
1983 Jaakkola, A.
1983 Zilliacus, L.
1983 Repo, E.
1983 Suojaranta, J.
1983 Aura, E.
1983 Kivisaari, S.
1983 Seuna, P.
1983 Melkas, M.
1983 Nikinmaa, E.
1983 Puputti, S.
1983 Yli-Halla
1983
1983
1982 Suortti-Suominen, T.
1982 Vakkilainen, P.; Suortti-Suominen, T.
1982 Vakkilainen, P.; Suortti-Suominen, T. Maatilatalouden kehittämisrahasto, Salaojakeskus ry
1982 Ristolainen, R.
1982 Saavalainen, J.
1982 Jaakkola, A.
1982 Toivanen, E.
1982 Vakkilainen, P.
1982 Olkinuora, P.; Esala, J. Maatilatalouden kehittämisrahasto
1981 Puputti, S.
1981 Puputti, S.
1981 Saavalainen, J.
1981 Jaakkola, A.
1981 Jaakkola, A.
1981 Seuna, P.; Kauppi, L.
1981 Suortti, T.
1981 Tolvanen, M; Torvela, M. Maatilatalouden kehittämisrahasto, Salaojakeskus
1981 Hooli, J.; Hepojoki, A.; Maunula, M.; Tuu, S.
1981 Suortti, T.
1981 Tiitinen, R.
1981 Tuononen, E.; Vähäsöyrinki, E.
1981 Maatilatalouden Kehittämisrahasto, Maa- ja vesitekninen tutkimussäätiö
1981
1981 Seuna, P.; Kauppi, L.
1980 Maasilta, Aimo ; Pekkarinen, Mauri; Tuononen, Erkki; Vakkilainen, Pertti Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Suomen Akatemia, Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry
1980 Rusila, S.
1980 Vakkilainen, P.
1980 Kilpinen, J.
1980 Peltola, A.
1980 Pälikkö, E.
1980 Muotka, J.
1980 Mattila, P.
1980 Seuna, P.; Kauppi, L.
1980
1979 Hooli, Jussi
1979 Tiilikainen, S. Salaojituksen Tukisäätiö
1979
1979 Mäenpää, O.
1979 Jaakkola, A.
1979 Jaakkola, A.
1979 Kauppi, L.
1979 Kauppi, L.
1979 Kauppi, L.
1979 Pekkarinen, M.
1979 Pekkarinen, M.
1979 Anon.
1979 Lindholm, A.
1979 Pehkonen, A.; Lindholm, A.
1979 Peltola, A.
1979 Peltola, A.; Orava, R.; Oksanen, E.
1979 Heikkinen, M.
1979 Larpes, G.
1979 Saarela, T.
1979 Vähäsöyrinki, E.
1979
1979 Karlsson, P.
1979 Kivelä, H.
1979 Menonen, J.; Päivänen, J.
1979 Sirviö, H.
1979 Tenkanen, A.
1979
1978 Suortti, Tuula Suomen muoviteollisuus, Salaojakeskus ry
1978 Tahvanainen, S.
1978 Muotka, J.
1978 Strandman, A.
1978 Maunula, Markku
1978 Jaakkola, A.
1978 Silfverberg, P.
1978 Menonen, J.
1978 Mussaari, I.; Pekkarinen, M.
1978 Oravainen, H.
1978 Salaojakeskus
1977 Valmari, A.
1977 Elonen, P.
1977 Sarin, H.
1976 Mattila, I.
1976 Simojoki, P.; Sunio, T.
1976 Hartikainen, H.
1975 Koskenkorva, E.; Valmari, A.
1975 Rinne, S.
1974 Holma, M.; Halonen, R.
1974 Laine, P.
1974 Mussaari, I.
1974 Elomaa, A.; Jaakkola, A.; ym.
1974 Jalkanen, V-J.
1974 Elonen, P.
1974 Koskenkorva, E.
1974 Sissonen, J.
1974 Raipala, P.
1973 Päivänen, J.
1973 Valmari, A.; Koskenkorva, E.
1973 Vuorinen, M.
1973 Kantanen, M.
1973 Koskenkorva, E.
1973 Laturi, R.
1973 Valmari, A.
1972 Kara, O.
1972 Valmari, A.
1972 Kohonen, T.
1972 Manninen, H.
1972 Markula, E.
1972 Rekola, K.
1972 Kivisaari, S.
1972 Pöyhönen, P.
1972 Seuna, P.
1972 Särkkä, M.
1971 Valmari, A.; Heikkinen, K.
1971 Wiitalähdet, E.
1971 Hooli, J.
1971 Valmari, A.
1971 Heikurainen, L.
1971 Helle, J.
1971 Koskenmäki, V.
1971 Valmari, A.
1970 Rimmel, A. Karus, G.
1969 Kaltio, M. J.
1969 Pälikkö, E., A.
1969 Valmari, A.
1969 Perttula, H.; Muotila, S.; Pälikkö, E.; Vuento, P.
1968 Valmari, A.
1968 Enckell, P.; Maasilta, A.
1968 Kaltio, M.
1968 Valmari, A.
1968 Halonen, R.; Muotiala, S.; Mustonen, S.; Pälikkö, E.
1968 Kurjanen, M.
1968 Kähäri, J.
1968 Raininko, K.
1967 Heikkilä, J. Salaojituksen Tukisäätiö
1967 Pälikkö, E. A.
1967 Päiväläinen, S.
1967 Valmari, A.
1967 Petman, P.
1966 Perälä, T.
1966 Pälikkö, E.A.
1966 Aura, E.
1965 Holma, M.
1965 Anon.
1965 Pälikkö, E. A.
1965 Anon.
1965 Mustonen, S.
1965 Mustonen, S.
1965 Rantanen, T.
1965 Mäenpää, O. Salaojituksen Tukisäätiö
1964 Haverinen, A.
1964 Anon.
1963 Korhonen, K-H.
1963 Pälikkö, E.
1963 Pälikkö, E.A.
1962 Pälikkö, E.A.
1962 Pälikkö, E. A.
1962 Pälikkö, E. A.
1962 Päiväläinen, S.
1962 Päiväläinen, S.
1962 Larpes, G.
1962 Raivio, M.
1962 Heikkilä, A.
1962 Pohjanheimo, O.
1961 Pälikkö, E.
1961 Maasilta, A.
1961 Pälikkö, E. A.
1961 Mustonen, S.; Laikari, H.
1960 Juusela, T.
1960 Juusela, T.
1960 Juusela, T.
1959 Virrankoski, P.
1959 Juusela, T.
1959 Juusela, T.
1959 Maasilta, A.
1958 Laine, T.
1958 Laurinen, V.
1958 Pälikkö, E.A.
1958 Seppälä, N.
1958 Juusela, T.
1958 Wäre, M.
1958 Juusela, T.
1958 Seppälä, N.
1957 Juusela, T.
1957 Perho, H.
1957 Halonen, R.; Juusela, T.
1957 Juusela, T.
1957 Pessi, Y.
1957 Wäre, M.
1956 Pälikkö, E.A.
1956 Halonen, R.
1956 Wäre, M.
1956 Juusela, T.
1956 Juusela, T.
1956 Kankare, E.
1956 Sillanpää, M.
1956 Juusela, T.; Wäre, M.
1955 Peräkylä, O.
1955 Wäre, M.
1955 Juusela, T.
1955 Juusela, T.
1954 Laine, T.
1954 Juusela, T.
1953 Kotiaho, A.
1953 Juusela, T.
1953 Juusela, T.
1953 Puustjärvi, V.
1953 Juusela, T.
1953 Juusela, T.
1953 Hailikari, T.
1953 Sillanpää, M.
1952 Puustjärvi, V.; Juusela, T.
1952 Juusela, T.
1952 Kotiaho, A.
1952 Kaitera, P.
1952 Korhonen, K.
1952 Kotiaho, A.
1952 Keso, L.
1951 Kaitera, Pentti
1951 Airaksinen, J.
1951 Keso, L.
1951 Kujala, Eero
1951 Keso, L.
1951 Hartikainen, R.
1951 Laurila, E.
1950 Juusela, T.
1950 Juusela, T.
1950 Saukko, P.
1950 Airaksinen, Jussi, U.
1949 Kaitera, P.
1949 Wäre, M.
1948 Wäre, M.
1948 Wäre, M.
1948 Keso, L.
1948 Juusela, T.
1948 Juusela, T.
1948 Juusela, T.
1947 Juusela, T.
1947 Wäre, M.
1947 Heinonen, R.
1947 Juusela, T.
1946 Juusela, T.
1946 Saukko, P.
1946 Saukko, P.
1946 Kaitera, P.
1945 Niinivaara, K.
1945 Juusela, T.
1945 Kaitera, P.
1945 Juusela, T.
1944 Keso, L.
1944 Väinölä, A.
1943 Kaitera, P.
1942 Vesikivi, A.
1942 Kaitera, P.
1942 Keso, L.
1942 Keso, L.
1942 Keso, L.
1941 Kaitera, P.
1941 Saukko, P.
1941 Juusela, T.
1941 Kaitera, P.
1941 Keso, L.
1941 Puolakka, N.O.
1940 Keso, L.
1940 Seppänen, E.
1940 Kaitera, P.
1940 Kaitera, P.
1940 Wäre, M.
1939 Rauste, E.
1939 Kaitera, P.
1938 Keso, L.
1938 Kaitera, P.
1936 Simola, E.F.
1936 Keso, L.
1936 Keso, L.
1935 Keso, L.
1935 Kaitera, P.
1932 Keso, L.
1932 Hallakorpi, I.A. Maatalousministeriö
1931 Keso, L.
1931 Keso, L.
1930 Keso, L.
1929 Malm, E.
1928 Malm, E.
1928 Keso, L.
1927 Hallakorpi, I.A.
1927 Malm, E.
1926 Simola, E.
1924 Keso, L.
1924 Keso, L.
1924 Keso, L.
1923 Keso, L.
1923 Keso, L.
1921 Rautakoski, A.
1921 Kokkonen, P.
1919 Simola, E.
1918 Simola, E.
1917 S-Hallakorpi, I.A.
1914 Hallakorpi, I.
1914 Hällström, E.
1909 Laurin, K.
1908 Grotenfelt, G.
Suortti, T.
Tiainen, I.