Salaojitustekniikoiden vaikutukset pellon kuivatukseen, ravinnehuuhtoumiin ja satoon

← Takaisin
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2014
Päivämäärä 2014
Avainsanat kenttätutkimus, maan kuivatus, matemaattinen mallintaminen, ravinnehuuhtoumat, salaojitus, sato, täydennysojitus
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan Tuki ry , Salaojayhdistys, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto, Sven Hallinin tutkimussäätiö
Organisaatio Salaojayhdistys ry
Sivut s. 6-14
Kieli suomi
Saatavuus Salaojitustekniikoiden vaikutukset pellon kuivatukseen, ravinnehuuhtoumiin ja satoon

Vuosina 2006-2014 toteutetussa tutkimushankkeessa Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi (PVO ja PVO2) tutkittiin eri salaojitustekniikoiden, kuten ympärysaineen ja ojavälin, vaikutuksia pellon kuivatustilaan, satoon, ravinnehuuhtoumiin ja maan ominaisuuksiin.