Kontaktiajan vaikutus maanesteen liukoisen fosforin pitoisuuteen pohjamaassa – alustavia tuloksia vuodelta 1997

← Takaisin
Tekijä Peltovuori, Tommi
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 23
Päivämäärä 1998
Avainsanat fosforikuormitus, fosforilannoitus, fosforinpidätyskyky, kokonaisfosfori, liukoinen fosfori, maannosprofiili, padotuskoe, pintavalunta, salaojavalunta
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio Helsingin yliopisto, Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
Sivut 33 - 39
Kieli suomi
Saatavuus http://www.salaojayhdistys.fi/pdf/salaojayhdistys_ryn_tiedotteet/23.pdf