Hienojakoisen maa-aineksen rikastuminen valuntavesiin ja valunnan kuljettaman maa-aineksen ominaisuudet – tuloksia Kotkanojan koekentältä

← Takaisin
Tekijä Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Lilja, Taina
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 24
Päivämäärä 2000
Avainsanat fosfori, fosforikuormitus, fosforipitoisuus, Kotkanojan koekenttä, lajitekoostumus, pintavalunta, salaojavalunta
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio Maatalouden tutkimuskeskus
Sivut 19 - 26
Kieli suomi
Saatavuus http://www.salaojayhdistys.fi/pdf/salaojayhdistys_ryn_tiedotteet/24.pdf