Säätösalaojituksen ja salaojakastelun kustannukset ja hyödyt

← Takaisin
Tekijä Haataja, Kaisu
Sarja Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos. Selvityksiä 5/2000
DOI/ISBN-numero 951-687-075-9
Päivämäärä 2000
Avainsanat controlled drainage, Drainage, hyödyt, kustannukset, nutrient leaching, säätösalaojitus, salaojakastelu, subirrigation
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, MMM
Organisaatio Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos
Sivut 33
Kieli suomi
Saatavuus Säätösalaojituksen ja salaojakastelun kustannukset ja hyödyt

Salaojitusjärjestelyillä on mahdollista tehostaa pellon vesi- ja ravinnetaloutta. Näin saadaan satotasot nousemaan ja ravinnehuuhtoumat pienemmiksi. Säätösalaojituksessa kuivatuksen tehokkuutta säädellään padotuksen avulla, minkä seurauksena huuhtoutuvat ravinnemäärät vähenevät. Salaojakastelussa voidaan tarvittaessa ojastoon pumpata lisävettä. Menetelmät soveltuvat parhaiten tasaisille hiekka- ja hietapitoisille kivennäismaille.

Menetelmien kustannukset ja hyödyt käyvät ilmi Maatalouden taloudellisessa tutkimuslaitoksessa tehdyssä tutkija Kaisu Haatajan tutkimuksesta. Säätösalaojitus voidaan toteuttaa jo olemassa olevaan salaoja-järjestelmään tai rakentaa uuteen salaojitukseen. Yleisimmin säätösalaojitus on tehty jo salaojitetuille pelloille. Pelkkien säätökaivojen asennus kokoojaojiin maksaa työkustannuksineen 1 500-2 000 mk/ha. Kun ojitukseen lisätään kokoojaojat, säätökaivot ja muutamia lisäojia, kustannuksia muodostuu 4 000-6 000 mk/ha. Täysin uusi säätösalaojitus maksaa 10 000-12 500 mk/ha eli neljänneksen tavanomaista salaojitusta enemmän. Salaojakastelussa aiheutuu lisäkustannuksia lisäojituksista ja erityisputkista, pumppaamosta sekä varastoaltaasta. Salaojakastelun järkevyyttä voidaan arvioida sadetuksen vaihtoehtona. Pelkässä viljanviljelyssä säätösalaojituksen ja salaojakastelun lisäkustannuksia on vaikea kattaa sadonlisäyksillä. Erikoiskasveilla, kuten perunalla, kustannukset ovat parhaiten katettavissa.

Säätösalaojitus on ollut alusta asti mukana maatalouden ympäristötukijärjestelmässä. Säätösalaojituksen tuki on kattanut pääosan investointikustannuksista ja siksi sillä on ollut merkittävä rooli säätösalaojitus-menetelmän käyttöönotossa ja kannattavuudessa. Uudessa ympäristötukiohjelmassa myös salaojakastelua tuetaan, kun taas säätösalaojituksen tuki on selvästi pienentynyt. Nähtäväksi jää, miten tämä vaikuttaa uusien sopimusten syntymiseen. Yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna säätösalaojitus vähentää ravinnehuuhtoumia ja samalla parantaa tuotannon tehokkuutta.

Säätösalaojituksen arvioidaan pienentävän ennen kaikkea typpikuormitusta. Tutkimuksen mukaan valtion ympäristötukisatsaukset tulevat kannattaviksi satojen nousun ja typpipäästöjen vähenemisen myötä. Pelkästään ympäristöhyödytkin voivat kattaa valtion maksaman ympäristötuen määrän, riippuen kuitenkin säätösalaojituksen käyttöajasta, vaihtoehtoisista typpivalunnan vähentämiskustannuksista ja säätösala-ojituksen typen vähentämisen tehosta kulloisellakin peltolohkolla. Tutkimus kuuluu laajempaan tutkimus-kokonaisuuteen, jossa tutkitaan peltoviljelyn ravinnehuuhtoutumien vähentämismahdollisuuksia pellon vesitaloutta säätämällä.

 

This study is a part of a larger program on controlling nutrient leaching by water management implemented during the years 1997-1999. The main goal of the program was to increase efficiency of water usage on field cropping systems and subsequently decrease nutrient leaching. The project was done in co-operation with the University of Technology, Agricultural Research Centre of Finland and Helsinki University. The aim of the economic part of the programme was to estimate profitability of controlled drainage and subirrigation. The profitability analysis was done for the farm level and cost-benefit analysis was done for the societal level. According to the analysis, controlled drainage and subirrigation systems are most profitable in cultivation of high-value crops, like potatoes. The controlled drainage system has been part of the Finnish Agri-environmental Supplementary Protection Scheme since the year 1995. The agri-environmental subsidy significantly affects the farm level profitability. The second object of the study was to examine an economic significance of nutrient leaching affected by drainage and to determine societal agri-environmental benefits due to the more advanced drainage systems. The evaluation were done on a restricted area. Non-market benefits due to decreased nutrient leaching were calculated for nitrogen alone and monetarized using cost information from a local municipal waste water system. According to the evaluation, the controlled drainage system is profitable at the societal level when both environmental benefits and yield increases are accounted for. Naturally, the assumed operating time of the irrigation system strongly affects both the private and societal profitability.