Aridisten alueiden kastelu

← Takaisin
Tekijä Toivonen, Harri
Sarja Teknillinen korkeakoulu, diplomityö
Päivämäärä 1988
Avainsanat aridiset alueet, elintarviketuotanto, kastelu, maaperän suolaantuminen, ojitus
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu / Maanmittaus- ja rakennustekniikan osasto
Sivut 131
Kieli suomi

Työn tarkoitus oli tutkia mahdollisuuksia lisätä aridisten alueiden elintarviketuotantoa kastelun avulla sekä löytää ratkaisu maaperän suolaantumiseen liittyviin ongelmiin. Tutkimus kohdistui lähinnä Afrikkaan, jossa elintarviketuotannon ongelmat, väestönkasvu ja ympäristöongelmat ovat kriittisimpiä. Työ tehtiin kirjallisuusselvityksenä.

Kastelun ja niukkojen vesivarojen optimaalisen käytön avulla voidaan merkittävästi lisätä elintarviketuotantoa sekä vähentää sadon vaihtelua siellä, missä elintarviketuotanto on riittämätöntä.

Maaperän suolaantuminen voidaan estää riittävän huuhtelun avulla. Huuhteluun tarvittava vesimäärä voidaan arvioida, kun tunnetaan kasvin suolansietokyky, sekä kasteluveden ja maaperän suolapitoisuudet. Suolaantunut maaperä voidaan myös ottaa viljelykäyttöön maaperää riittävästi huuhtelemalla. Ojitus on välttämätöntä ongelmallisella maaperällä tai suolapitoista kasteluvettä käytettäessä.

Afrikan pinta-alasta kastellaan nykyään vain 0,38 % ja peltoalasta 5 %. Afrikassa arvioitiin olevan vielä suuret mahdollisuudet laajentaa kastelua sekä tehostaa veden käyttöä. Tämä edellyttää vesitalouden ja maatalouden kehittämistä sekä viljelijöiden ammattitaoidon kohottamista.