PRECIKEM-projektissa kehitetään happamien sulfaattimaiden kemiallista täsmäkäsittelyä

← Takaisin
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2014
Päivämäärä 2014
Avainsanat altakastelu, happamat sulfaattimaat, kemiallinen käsittely, kenttätutkimus, PRECIKEM, säätösalaojitus
Rahoitus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Salaojituksen tukisäätiö sr, K.H. Renlundin säätiö, MVTT, MTK:n säätiö, Österbottens svenska procentförbund, MTK Etelä-Pohjanmaa
Sivut s. 25-27
Kieli suomi
Saatavuus Precikem-projektissa kehitetään happamien sulfaattimaiden kemiallista täsmäkäsittelyä