Haja-asutuksen jätevedet | Jaloittelutarhojen valumavedet – katsaus vuoden 2003 tilanteeseen

← Takaisin
Tekijä Nyholm, Anna-Mari; Puumala, Maarit
Toimittaja Peltomaa, Rauno
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote n:o 26
Päivämäärä 2004
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut 36
Kieli suomi
Saatavuus Haja-asutuksen jätevedet Jaloittelutarhojen valumavedet – katsaus vuoden 2003 tilanteeseen

Salaojituksen tutkimusyhdistys on ollut mukana Helsingin yliopiston ja MTT:n yhteishankkeessa ”Laiduntamisen ja karjatalouden jätevedet”. Osana tätä hanketta koottiin tämä katsaus
talousjätevesien ja jaloittelutarhojen jätevesistä ajatellen lähinnä niitä salaojateknikoita
ja neuvojia, jotka suunnittelevat käytännön tilakohtaisia ratkaisuja tai tarvitsevat taustatietoja alan koulutustilaisuuksiin. Kirjoittajina ovat toimineet MTT:n tutkijat Anna-Mari Nyholm Ympäristöntutkimuksen ja Maarit Puumala Maatalousteknologian tutkimusyksiköistä.
Tavoitteena ei ollut esitellä kattavasti olemassa olevia menetelmiä. Artikkeleihin on koottu kotisivujen osoitteita, joista löytyy yksityiskohtaisempia tietoja erityisesti kotimaisista
kokemuksista.
Ajantasaistietoa aiheesta löytyy Suomen ympäristökeskuksen internet-sivuilta:
www.ymparisto.fi/hajajatevesi