ICECREAM-mallilla arvioidun savipellon fosforikuormat moninkertaiset verrattuna mitattuihin

← Takaisin
Tekijä Sundholm, Saga
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2022
Päivämäärä 2022
Avainsanat fosforikuormitus, ICECREAM-malli, mittausaineisto, VEMALA
Sivut s. 19-23
Kieli suomi
Saatavuus ICECREAM-mallilla arvioideu savipellon fosforikuormat moninkertaiset verrattuna mitattuihin

Vesiensuojelussa tarvitaan tietoa sekä olemassa olevista kuormituslähteistä että suojelutoimenpiteiden vaikutuksista kuormitukseen. Eroosion ja ravinteiden huuhtoutumisen matemaattinen mallintaminen on keskeinen menetelmä eri maankäyttömuodoilta tulevan hajakuormituksen arvioinnissa kokeellisen tutkimuksen ohella. ICECREAM-malli on osa Suomen ympäristökeskuksessa kehitettyä VEMALA-mallijärjestelmää, joka on koko Suomen kattava ravinnekuormitusmalli vesistöille. ICECREAM-mallilla lasketaan pintavesiin ja Itämereen tulevaa kuormitusta Suomen peltolohkoilta. Työssä VEMALA-ICECREAM-mallia testattiin Siuntiossa sijaitsevan Gårdskullan kartanon peltoalueella mitatulla mittausaineistolla (2008–2019). ICECREAM-mallilla arvioidut kokonaisfosforikuormat olivat viljan osalta moninkertaiset ja nurmen osalta kaksinkertainen verrattuna mitattuihin arvoihin. Malli kuvasi tuotannonsuunnan vaikutuksen fosforin esiintymismuotoihin.