Peltojen salaojittaminen

← Takaisin
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2012
Päivämäärä 2012
Avainsanat kuivavara, maan kuivatus, paikalliskuivatus, peltosalaojitus
Organisaatio Salaojayhdistys ry
Sivut s. 7-9
Kieli suomi
Saatavuus Peltojen salaojittaminen

Maan kuivatus on maatalouden perusedellytys ja viljely edellyttää maan vesitaloudesta huolehtimista. Maan kuivatuksella varmistetaan kasvien ja maan kantavuuden edellyttämä kuivavara. Kastelulla turvataan kasvien vedensaanti kuivien kausien aikana.