DRAINMOD – avain optimaalisessa kuivatuksen suunnittelussa ?

← Takaisin
Tekijä Karvonen, Tuomo
Sarja Teknillinen korkeakoulu, vesitalouden laboratorio, Monistesarja 1986:5
Päivämäärä 1986
Avainsanat DRAINMOD, maankuivatus, maavesimalli, optimointimalli, satomalli
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu / Rakennusinsinööriosasto / vesitalouden laboratorio
Sivut 24
Kieli suomi

Tässä monisteessa esitetään USA:ssa kehitetty kuivatuksen optimointimalli DRAINMOD. Optimointimallin osamallit esitellään ja niiden soveltuvuus Suomen oloihin arvioidaan. Infiltraatiomalli ja potentiaalisen haihdunnan laskentamenetelmä joudutaan todennäköisesti muuttamaan. Muuten maavesimalli on Suomen olosuhteisiin soveltuva. Suhteellisen sadon laskeva osamalli ja liiallisen kosteuden aiheuttaman satotappion laskentaperiaate esitetään. Lisäksi myöhästyneestä kylvöstä aiheutuvien tappioiden arviointitapa kuvataan.