Rikkikaasumittauksia happamissa sulfaattimaissa

← Takaisin
Tekijä Sunabacka, M.
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2018
Päivämäärä 2018
Avainsanat happamat sulfaattimaat, kaasudetektori, kenttätutkimus, rikkikaasu
Sivut s. 18-20
Kieli suomi
Saatavuus Rikkikaasumittauksia happamissa sulfaattimaissa

Happamien sulfaattimaiden maankäyttö- ja ympäristövaikutusten hallinta on maailmanlaajuinen ongelma. Tämä on iso haaste myös Suomen viljely- ja metsämailla, erityisesti rannikolla (Litorina-sedimentti) ja mustaliuskevyöhykkeillä. Happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutuksia (happamuutta ja metalleja) on tutkittu aktiivisesti viime vuosina, mutta niiden rikkikaasupäästöistä on vain muutamia aiempia tutkimuksia. Suomessa on tutkittu soveltuisiko rikkikaasumittaus happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen.