Salaojituksen vesistövaikutukset

← Takaisin
Tekijä Kallio, Kari
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 7/89
Päivämäärä 1989
Avainsanat fosfori, kiintoaine, ravinteet, rehevöityminen, typpi, vesistökuormitus
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio Vesi- ja ympäristöhallitus
Sivut 17 - 18
Kieli suomi
Saatavuus http://salaojayhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/05/7-1989.pdf