Itämeren Yoldia-vaiheessa kerrostuneen lustosavikon kutistumis- ja kutistuman palautumisominaisuudet salaojitetun peltomaan pintaosissa Jokioisissa

← Takaisin
Tekijä Leminen, Mari
Sarja Turun yliopisto, Maaperägeologian pro gradu-tutkielma
Päivämäärä 2013
Avainsanat Itämeri, lustosavikko, salaojitus, Yoldia-vaihe
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
Organisaatio Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos
Sivut 105
Kieli suomi