TOSKA-hankkeen tuloksia

← Takaisin
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2017
Päivämäärä 2017
Avainsanat kiintoainetase, matemaattinen mallintaminen, ojaväli, ravinnehuuhtoumat, salaojakoneet, salaojitus, sato, ympärysaine
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö sr, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Salaojayhdistys ry, MTT, Aalto-yliopisto, SYKE, Helsingin yliopisto ja Sven Hallinin tutkimussäätiö
Organisaatio Salaojituksen tutkimusyhdistys ry
Sivut s. 14-26
Kieli suomi
Saatavuus TOSKA-hankkeen tuloksia

Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) -hankkeessa tutkittiin sa­laojien ojavälin vaikutuksia pellon hydrologiaan, ravinnehuuhtoumiin ja satoon. Lisäksi selvitettiin kaivavalla salaojakoneella ja aurasalaojakoneella tehtyjen salaojitusten sekä eri ympärysaineiden toimivuutta. Hankkeessa kehitettiin ja sovellettiin Aalto-yliopistossa kehitettyä matemaattista FLUSH-mallia siten, että se soveltuu erilaisten ojitusten lyhyt- ja pitkäaikaisten vaikutusten arviointiin. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2016, ja se oli jatkoa PVO– ja PVO2-hankkeille.

TOSKA-hankkeen loppuraportti: Äijö ym. 2017, Toimivat salaojitusmenetelmät kasvintuotannossa (TOSKA) – Loppuraportti 2017. Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote 32 on saatavissa sähköisesti yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www. salaojayhdistys.fi/julkaisut.