Suodatinkankaat salaojaputken ympärysaineena – kirjallisuustutkimus

← Takaisin
Tekijä Tiainen, Ismo
Päivämäärä 1988
Avainsanat esipäällysteet, salaojaputket, suodatinkangas, ympärysaineet
Organisaatio Salaojituksen tutkimusyhdistys ry
Sivut 29
Kieli suomi

Tässä esityksessä on pyritty selvittämään suodatinkankaisiin liittyvää käsitteistöä sekä antamaan yleiskuva niiden ominaisuuksista ympärysaineina. Lisäksi on esitetty mahdollisimman kattavasti käytössä olevat koemenetelmät sekä luetteloitu niihin liittyvät normit.

Ympärysaineina käytettävät suodatinkankaat valmistetaan yleensä polyamidi-, polyesteri-, polyeteeni- ja polypropeenikuiduista. Valmistustekniikan perusteella ne voidaan jakaa huopamaisiin ja kudottuihin kankaisiin. Edellisissä voidaan erottaa kuitujen sitomistavan perusteella kolme pääryhmää: mekaanisesti, kemiallisesti ja kuumakäsittelyllä sidotut kankaat. Kudottujen kankaisen jako voidaan tehdä kuitutyypin perusteella. Eri kuitutyyppejä ovat yksi- ja monisäikeiset kuidut sekä suikaleet.

Suodatinkankaiden yleisyys ympärysaineina Euroopassa, Kanadassa ja USA:ssa johtuu lähinnä soran puutteesta sekä valmiiksi päällystetyn putken asennuksen helppoudesta ja nopeudesta. On todennäköistä, että myös Suomessa suodatinkankaan käyttö ympärysaineena lisääntyy.

Suomessa ei suodatinkankaista ympärysaineina ole kokemuksia tai tutkimuksia juuri lainkaan. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tarvetta niiden käyttöön ei ole ollut. Tulevaisuuden varalle olisi kuitenkin jo nyt aloitettava selvitystyö niiden soveltuvuudesta olosuhteisiimme, jotta suurilta ongelmilta vältyttäisiin. Selvitystyössä tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväksi muissa maissa luotuja tutkimusmenetelmiä ja saatuja kokemuksia. Erityyppisten kankaiden valikoima on riittävän laaja, joten ainoa ongelma on oikean kankaan valinta kyseessä oleviin olosuhteisiin