Menetelmä salaojan asennustarkkuuden ojitustyön aikaiseen kontrollointiin

← Takaisin
Tekijä Haapala, Hannu
Sarja Maatalousteknologian laitos, Tutkimustiedote n:o 63
DOI/ISBN-numero 951-45-5453-1
Päivämäärä 1990
Avainsanat asennustarkkuus, kenttäkokeet, salaojitustyö
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, Maatilatalouden kehittämisrahasto
Organisaatio Helsingin yliopisto, Maatalousteknologian laitos
Sivut 85
Kieli suomi
Saatavuus Menetelmä salaojan asennustarkkuuden ojitustyön aikaiseen kontrollointiin

Tässä tutkimuksessa kehitettiin salaojan asennustarkkuutta mittaava laite. Mittaus perustuu lasertekniikkaan: pellon reunalle pystytetään laserlähetin, joka muodostaa lasertason tunnetulle korkeudelle. Salaojakoneessa olevalla laitteistolla mitataan pystysuora etäisyys putken yläreunasta lasertasoon. Mittaus pystytään tekemään ojitustyön aikana.

Salaojakoneeseen kiinnitetty laitteisto koostuu laservastaanottimesta, potentiometrianturista, kahdesta kallistusanturista, matkapyörästä ja tiedonkeruulaitteesta. Laservastaanotin on kiinnitetty salaojakoneen ryömään siten, että sillä pystytään mittaamaan ryömän korkeusasema lasertasoon nähden. Potentiometri mittaa putken korkeusasemaa ryömään nähden, kallistusantureilla mitataan ryömän kallistusta, ja matkapyörällä kuljettua matkaa. Antureista saatu informaatio rekisteröidään tiedonkeruulaitteilla, jota ohjaa mikrotietokone. Mittaus tehdään 50 mm:n välimatkoin.

Laitteisto testattiin laboratorio-olosuhteissa ja kenttäkokeissa. Koetulosten perusteella voidaan todeta laitteen täyttäneen asetetun +/- 5 mm mittaustarkkuusvaatimuksen ja olevan varsin kenttäkelpoinen.