Kuormituksen vähentämistoimenpiteiden vaikutus peltoalueelta tulevaan kuormitukseen – esimerkkialueena Yläneenjoki

← Takaisin
Tekijä Kallio, Kari
Sarja Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja n:o 359
Päivämäärä 1992
Avainsanat kokonaisfosforikuormitus, pellonkäyttömuodot, pellot, vesistökuormitus, Yläneenjoki
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
Sivut 127 - 134
Kieli suomi
Saatavuus Kuormituksen vähentämistoimenpiteiden vaikutus peltoalueelta tulevaan kuormitukseen - esimerkkialueena Yläneenjoki

Maatalous ja vesien kuormitus -yhteistutkimusprojektin (MAVERO)  erillisen tutkimushankeen yhteenvetoraportti