Kookoskuidun soveltuvuus ympärysaineeksi peltosalaojituksessa

← Takaisin
Tekijä Lindberg, Keijo
Päivämäärä 1988
Avainsanat hiesumaat, kookoskuitu, kookoskuitu-tupasvilla, salaojitus, ympärysaineet
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, Uponor Oy
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu / Rakennusinsinööriosasto / vesitalouden laboratorio
Sivut 15
Kieli suomi

Salaojituksen Tukisäätiön toimesta käynnistettiin tammikuussa 1988 tutkimus, jonka tarkoituksena oli jatkaa vuonna 1987 tehtyä esitutkimusta kookoskuidun soveltuvuudesta karkealle hietamaalle. Hiesu- ja hietamaat ovat salaojaputkien liettymisen kannalta karkeita hietamaita ongelmallisempia. Tästä syystä tässä jatkotutkimuksessa selvitettiin kookoskuidun soveltuvuus salaojitukseen hiesumaalla.

Ympärysainemateriaaleista kookoskuitu-tupasvilla soveltuu puhdasta kookoskuitua paremmin salaojitukseen. Tämä johtunee kookoskuidun epäedullisemmasta huokoskokojakaumasta. Kun tupasvillaa sekoitetaan kookoksen sekaan, on sillä huokosten kokoa pienentävä vaikutus.

Testattujen ympärysaineiden (kookoskuitu ja kookoskuitu-tupasvilla) vedenläpäisevyysominaisuuksissa ei havaittu oleellisia eroja, ennen maahan asentamista. On kuitenkin syytä olettaa, että kookostupasvilla-ympärysaineen vedenläpäisevyys pienenee huomattavasti salaojituksen toimiessa. Standardikoemenetelmän kehittelyä ympärysaineiden suodatusominaisuuksien testaamiseksi on aiheellista jatkaa sen varmistamiseksi onko ylipäätään järkevää pyrkiä standardisoimaan ja mekanisoimaan salaojan, ympärysaineen ja maan toiminnallista kokonaisuutta, johon vaikuttavia tekijöitä ei laboratorio-olosuhteissa kyetä simuloimaan.