Salaojituksen historia, 1. painos

← Takaisin
Tekijä Aarrevaara, Heikki
DOI/ISBN-numero 952-90-4802-5
Päivämäärä 1993
Avainsanat Salaojakeskus, salaojituksen historia, Suomen Salaojayhdistys, tiiliputki
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö sr
Organisaatio Jyväskylä
Sivut 1-276
Volyymi 1. painos
Kieli suomi
Saatavuus http://melinda.kansalliskirjasto.fi/

Suomen salaojituksen historian ensimmäinen painos keskittyy kuvaamaan suunnitelmallisen salaojituksen käynnistymistä ja kehitystä Suomessa Suomen Salaojitusyhdistyksen
/ Salaojakeskuksen historian kautta. Valtaosa salaojitusten suunnittelusta samoin kuin alaan liittyvä kehitystyö Suomessa kun tapahtui 1990-luvun alkupuolelle saakka sen piirissä.  Historiassa on  kuitenkin käyty läpi salaojituksen tuhansien vuosien päähän ennen ajanlaskumme alkua ulottuvaa maailmanhistoriaa, jotta siihen on saatu ymmärrettävä tausta myöhemmälle
kehitykselle. Sitä käsittelevä luku perustuu paljolti aikaisempiin tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen. Tiiliputkilla tapahtuvan salaojituksen alkuhistoriaa ja sen jälkeistä aikaa koskevassa
luvussa on aikaisempia tutkimuksia täydennetty lähteillä Suomen Talousseuran arkistosta sekä lehtiartikkeleilla. Pyrkimyksenä on ollut mm. vastata kysymyksiin, mistä ja miten moderni salaojitus tuli Suomeen sekä ketkä olivat alan edelläkävijöitä. Samoin kirjassa selvitetään, kuinka Suomessa salaojituksen edistäminen päätettiin uskoa erillisen yhdistyksen tehtäväksi.
Suomen Salaojitusyhdistyksen ja Salaojakeskuksen 75-vuotisen historian runkona on käytetty yhdistyksen johtoelinten pöytäkirjoja ja yhdistyksen toimintakertomuksia.