Peltoviljelyn ravinnehuuhtoumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä – Vuoden 1998 väliraportti

← Takaisin
Tekijä Paasonen-Kivekäs, Maija; Karvonen, Tuomo; Peltovuori, Tommi; Lehtinen, Roope; Pesonen, Liisa; Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Lilja, Taina
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 24
DOI/ISBN-numero 952-5345-01-7
Päivämäärä 2000
Avainsanat koekenttä, ravinnehuuhtoumat, salaojavalunta, typpi, vesitalous
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut 54
Kieli suomi
Saatavuus Peltoviljelyn ravinnehuuhtoumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä Vuoden 1998 väliraportti

Väliraportti koostuu neljästä osaraportista.

Tommi Peltovuori
Maahorisonttien fosforinpidätysominaisuuksien vaikutus liukoisen fosforin huuhtoutumiseen salaojavalunnassa

Roope Lehtinen ja Liisa Pesonen
Kaapelitutkaan ja maanäytelieriöihin perustuva maan huuhtoutumisherkkyyden mittaaminen

Risto Uusitalo, Eila Turtola ja Taina Lilja
Hienojakoisen maa-aineksen rikastuminen valuntavesiin ja valunnan kuljettaman maa-aineksen ominaisuudet – tuloksia Kotkanojan koekentältä

Maija Paasonen-Kivekäs ja Tuomo Karvonen
Typen huuhtoutuminen Lapuan koealueella