Pellon vesitalouden optimointi – hankkeen väliraportti 2008

← Takaisin
Tekijä Vakkilainen, Pertti; Alakukku, Laura; Myllys, Merja; Nurminen, Jyrki; Paasonen-Kivekäs, Maija; Peltomaa, Rauno; Puustinen, Markku; Äijö, Helena
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote n:o 29
DOI/ISBN-numero 978-952-5345-21-6
Päivämäärä 2008
Avainsanat esipäällysteet, jankkurointi, ojaväli, ravinnehuuhtoumat, salaojitus, sato, ympärysaine
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, tutkimukseen osallistuneet organisaatiot
Sivut 100
Kieli suomi
Saatavuus Pellon vesitalouden optimointi - hankkeen väliraportti 2008

Salaojituksen tutkimusyhdistys haki tutkimushankkeelle ”Pellon vesitalouden optimointi”
(PVO) osarahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä (MMM) syksyllä 2005. Hankkeen pääpaino oli hakemuksessa suomalaisten savimaiden tiivistymis- ja kuivatusongelmien selvittäminen ja ratkaisujen hakeminen. Hankesuunnitelmaan sisältyi myös ravinteiden huuhtoutumisen ongelmat.

Samana syksynä alkoi keskustelu MMM:n omien salaojituksen laatuvaatimusten aikaansaamisesta.
Laatuvaatimukset oli jostain syystä poistettu pari vuotta aikaisemmin investointituen
ehdoista. MMM asetti työryhmän selvittämään laatuvaatimuksia. Työryhmän esityksen pohjalta
MMM antoi 21.3.2006 asetuksen tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista(MMM:n asetus 204/2006).

MMM:n esityksestä Salaojituksen tutkimusyhdistyksen aiemmin tekemään tutkimushankkeeseen
lisättiin MMM:n laatuvaatimusasetuksen edellyttämää ohuemman esipäällysteen tutkiminen.
Valtioneuvosto antoi asetuksen (VN:n asetus 322/2006) tutkimushankkeeseen kuuluvan salaojituksen tukemisesta. Sen mukaan ojituksille, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia, mutta hyväksytään mukaan PVO-tutkimushankkeeseen, voidaan myöntää investointitukea. Edellä mainitulla osiolla vahvistettu PVO-hanke alkoi kesällä 2006.

Tässä väliraportissa esitetään tutkimushankkeen ”Pellon vesitalouden optimointi”
(PVO) lähtökohdat, tavoitteet, käytetyt menetelmät sekä kevääseen 2008 saakka kertyneet
tulokset. Tulosten tulkinta ja johtopäätökset ovat tässä vaiheessa vasta alustavia ja
niihin palataan tarkemmin hankeen loppuraportissa.