Peltosalaojasuunnittelun kehittäminen

← Takaisin
Tekijä Juutilainen, T.
Sarja Insinöörityö, Savonia ammattikorkeakoulu
Päivämäärä 2007
Avainsanat asiakaslähtöisyys, laatuvaatimukset, salaojasuunnittelu, salaojaurakointi, salaojitus
Organisaatio Savonia ammattikorkeakoulu / Vesi- ja ympäristötekniikka
Sivut 52+7
Kieli suomi
Saatavuus Peltosalaojasuunnittelun kehittäminen

Työn tarkoituksena oli perehtyä peltosalaojitushankkeen eri vaiheisiin sekä eirtyisesti peltosalaojasuunnittelun kehittämiseen. Työn lähtökohtana oli tarve kehittää salaojasuunnittelua, sillä esiintyvät kuivatusongelmat sekä maatalousteknologian nopea kehittyminen olivat luoneet tarvetta kehitystyölle.

Työssä perehdyttiin alan kirjallisuuteen ja sen pohjalta selvitettiin peltosalaojituksen perusteet ja -historia sekä toimijat ja toimintatavat. Lisäksi tehtiin eri asiantuntijoiden haastatteluja, jotka täydensivät kirjallisuudesta saatuja lähtötietoja. Saatujen tietojen perusteella määritettiin asiakaslähtöinen laatu peltosalaojituksessa sekä sen tuottaminen ja saavuttaminen alalla toimijoiden näkökulmasta. Lopuksi esiteltiin uudeksi toimintatavaksi eräänlainen toimintamalli sekä toimenpiteitä ja ehdotuksia peltosalaojasuunnittelun kehittämiseksi.

Tässä työssä on kiinnitetty erityisesti huomiota asiakaslähtöiseen laatuun ja sen tuottamiseen peltosalaojituksessa. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ympäristön kuormitukseen, maaseudun rakennekehitykseen sekä maatalouspolitiikkaan, sillä nämä asiat luovat puitteet tulevaisuuden maatalouteen ja myös peltosalaojitukseen.