Kesannointimenetelmän vaikutus typen ja fosforin huuhtoutumiseen

← Takaisin
Tekijä Turtola, Eila
Sarja Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja n:o 359
Päivämäärä 1992
Avainsanat fosforikuormitus, kesannoitimenelmät, lysimetrikokeet, typpikuormitus
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
Sivut 135 - 146
Kieli suomi
Saatavuus Kesannointimenetelmän vaikutus typen ja fosforin huuhtoutumiseen

Maatalous ja vesien kuormitus -yhteistutkimusprojektin (MAVERO)  erillisen tutkimushankeen yhteenvetoraportti

Typen huuhtoutumista avokesannosta ja heinäkasveilla kylvetystä viherkesannosta tutkittiin savimaalla ja turvemaalla. Savimaan kokeessa typpeä huuhtoutui ensimmäisenä vuonna avokesannosta 15 ja heinäkesannosta 5 kg/ha. Ohraa viljeltäessä typpeä huuhtoutui 10 kg/ha. Kolmivuotisessa heinäkasvikesannossa typen huuhtoutuminen väheni edelleen toisen ja kolmantena vuonna ja salaoja- ja pintavesien nitraattipitoisuudet laskivat lähelle luonnontilaiselta alueelta tulevia pitoisuuksia. Myös turvemaalla viherkesanto vähensi typen huuhtoutumista. Turvemaan kohteessa vain monivuotinen nurmikasvusto pystyi estämään edeltävästä nurmen maahankynnöstä aiheutuneen lisähuuhtouman.

Savi-, hiesu-, hieta-, ja turvelysimetreissä tutkittiin typen huuhtoutumista yksivuotisista kesannoista. Eniten typpeä huuhtoutui savi- ja hietamaan avokesannoista ja vähiten hiesuman raiheinäkesannosta. Jos kesanto jätettiin muokkaamatta, typen huuhtoutuminen väheni avokesantoon verrattuna puoleen. Persianapilaa viljeltäessä typpeä huuhtoutui yhtä paljon kuin muokkaamattomasta kesannosta ja noin kaksinkertaisesti raiheinän viljelyyn verrattuna. Raiheinäkesantokierto osoittautui tutkituista yksivuotisista kesannointimenelmistä vesiensuojelun kannalta ylivoimaisesti parhaaksi.

Kesannointimenetelmän vaikutusta fosforin huuhtoutumiseen tutkittiin savimaalla ja turvemaalla. Savimaan kokeessa viherkesantokasvusto ei vielä ensimmäisenä vuonna pystynyt vähentämään maa-aineksen ja fosforin liikkumista avokesantoon verrattuna. Sen sijaan toisena viherkesantovuonna kokonaisfosforin huuhtoutuminen väheni. Jos kesantonurmi olisi perustettu suojaviljaan, fosforin huuhtoutuminen olisi pienentynyt jo ensimmäisenä varsinaisena kesantovuonna. Turvemaalla heinäkasvit vähensivät fosforin huuhtoutumista avokesantoon verrattuna selvemmin jo ensimmäisenä vuonna. Savimaan kokeessa liukoista ortofosfaattifosforia huuhtoutui toisen vuoden kesantonurmesta ja nurmen maahankynnön jälkeen runsaammin kuin avokesanto- tai ohraruuduilla.