Maatalouden ympäristötuen seuranta MYTVAS 2, Vesistökuormitus, Osahankkeiden 2-7 väliraportit 2000-2003

← Takaisin
Toimittaja Turtola, E.; Lemola, R.
Sarja Maa- ja elintarviketalous 59
Päivämäärä 2004
Avainsanat fosfori, järvet, kannattavuus, laatu, lannoitus, maatalous, maataloustuotteet, maatilat, ravinteet, typpi, vesiensuojelu, ympäristö, ympäristönsuojelu, ympäristötukiohjelma
Organisaatio Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Sivut 176 s.
Kieli suomi