Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus ja perinneympäristöt Suomen ja Ruotsin maatalouden ympäristötukijäjestelmissä – ohjelmakaudet 1995-1999 ja 2000-2006

← Takaisin
Tekijä Miia Karja
Sarja Hämeen ammattikorkeakoulu, Opinnäytetyö
Päivämäärä 2001
Avainsanat luonnon monimuotoisuus, maatalouden ympäristötuki, perinnebiotoopit, Ruotsi, Suomi, ympäristöjärjestelmän rakenne
Rahoitus Luonnonhoidon koulutusyhdistys Luoko ry, Agrologien Liitto ry
Organisaatio Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala
Sivut 131+liitteet
Kieli suomi
Saatavuus Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus ja perinneympäristöt Suomen ja Ruotsin maatalouden ympäristötukijäjestelmissä - ohjelmakaudet 1995-1999 ja 2000-2006

Maatousalueiden luonnon monimuotoisuus ja perinneympäristöt ovat syntyneet maankäyttömentelmien tuloksena. Perinteinen laidun-, niitto- ja kaskitalous loivat perinnebiotoopit. Viljely-ympäristön luonnon monimuotoisuutta ovat metsäsaarekkeet., kiviaidat ja itse viljelymaa. Tehokkuusvaatimusten puristuksessa on maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja perinneympäristöjen hoito kuitenkin unohtunut. Avoimen viljelymaiseman ja kulttuuriperintömme katoaminen on yksi peruste kohdentaa tukea maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja perinneympäristöjen hoitamiseen.

Maatalouden ympäristötuki on työkalu luonnon monimuotoisuuden ja perinneympäristöjen hoidossa ja säilyttämisessä. Opinnäytetyön tekemistä varten selvitettiin kirjallisuus- ja haastattelututkimuksen avulla, kuinka maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja perinneympäristöjen hoidon edistäminen on otettu huomioon Suomen ja Ruotsin maatalouden ympäristötukijärjestelmissä. Haastattelututkimus tehtiin Suomen maa- ja metsätalousministeriössä ja Ruotsin maatalousministeriössä. Opinnäytetyöhön liittyi myös erikoistumisharjoittelu Suomen maa- ja metsätalousministeriön tukipolitiikkayksikössä.

Suomen ja Ruotsin maatalouden ympäristötukijärjestelmät eroavat toisistaan. Molemmissa maissa on maatalouden ympäristötuella edistetty maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja perinneympäristöjen hoitoa. Hoidon edistämiseksi tulee maiden ympäristötukijärjestelmiä kehittää edelleen.