Salaojittajan käsikirja : Osa I A, Suomen olosuhteet kuivatusta silmälläpitäen

← Takaisin
Toimittaja Saavalainen, J.
Sarja Salaojittajan käsikirja
Päivämäärä 1981
Avainsanat geologia, ilmasto, kuivatus, maalajit, pellot, salaojitus
Rahoitus Maatilatalouden Kehittämisrahasto, Maa- ja vesitekninen tutkimussäätiö
Organisaatio Salaojakoulutuksen kannatusyhdistys
Sivut 116
Kieli suomi

Salaojitusta koskevan suomenkielisen kirjallisuuden puute on koettu hankaluutena alan opetusta järjestettäessä. Alan oivallinen, professori Lauri Keson ”Salaojitustyöt” (v. 1923) on vuosien saatossa vanhentunut. Nyt julkaistavalle teokselle ei sellaista elinikää voi eikä saa toivoa. Kehitys niin tutkimuksessa kuin tekniikassakin etenee sitä vauhtia, että julkaisut vanhenevat hyvin nopeasti. Nyt julkaistavan kirjan uusimnen tulee ajankohtaiseksi jo puolen vuosikymmenen päästä.