Säätösalaojituksen ja salaojakastelun kustannukset ja hyödyt

← Takaisin
Tekijä Haataja, Kaisu
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedotteet, 25
Päivämäärä 2000
Avainsanat altakastelu, hyödyt, kustannukset, säätösalaojitus, salaojakastelu
Rahoitus MMM, Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut s. 92 - 102
Kieli suomi
Saatavuus Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedotteet, 25

Tässä tutkimushankkeen osiossa arvioitiin säätösalaojituksen ja salaojakastelun taloudellista merkitystä. Tilatasolla laskettiin menetelmien kannattavuutta ja valuma-alueen mittakaavassa arvioitiin yhteiskuntatason kustannuksia ja hyötyjä. Tutkimuksen mukaan säätösalaojitus ja salaojakastelu ovat kannattavampia erikoiskasvien viljelyssä, kuten perunalla. Säätösalaojitus on ollut mukana ympäristötukiohjelmassa vuodesta 1995. Tuella on ollut merkittävä vaikutus tilatason kannattavuuteen.

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli arvioida ravinnehuuhtoutumien pienenemisen taloudellista merkitystä ja määritellä näin säätösalaojituksen yhteiskunnallinen kannattavuus. Arvio tehtiin yhdelle valuma-alueelle. Typpihuuhtoutumien pienenemisen hyöty arvotettiin jätevesipuhdistamon kustannusten avulla. Laskelman mukaan säätösalaojitus on yhteiskunnalle kannattavaa, kun sekä sato- että ympäristöhyödyt lasketaan mukaan. Luonnollisesti säätösalaojituksen käyttöaika vaikuttaa paljon sekä tila- että aluetason kannattavuuteen.