Uoman kunnossapito luonnonmukaisin menetelmin

← Takaisin
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2015
Päivämäärä 2015
Avainsanat kuivatustila, kunnosssapito, luonnonmukainen vesirakennus, peruskuivatusuoma, veden laatu, virtavedet
Sivut s. 11-14
Kieli suomi

Uoman kunnossapito tulee nykyisin toteuttaa ympäristöä entistä vähemmän kuormittavia, ns. luonnonmukaisia menetelmiä käyttäen, jolloin vältytään haitoilta, jotka kohdistuvat vesistön veden laatuun ja luontoarvoihin. Lähtökohtana on edelleen kuivatustilan parantaminen ja ylläpito, mutta samaan aikaan pyritään parantamaan myös veden laatua ja eliöstön elinolosuhteita.

Teksti perustuu julkaisuun Leppiniemi, O. 2014, Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen, ELY-keskus, opas 3/2014.