10th International Drainage Workshop of ICID Working Group on Drainage Helsinki/Tallinna | 6-11.7.2008 |Esitysten suomenkieliset tiivistelmät

← Takaisin
Tekijä Salaojituksen tutkimusyhdistys ry
Toimittaja Vakkilainen, Pertti; Peltomaa, Rauno
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote n:o 28
DOI/ISBN-numero 978-952-5345-20-9
Päivämäärä 2008
Avainsanat IDW2008, ilmastonmuutos, kuivatus, luonnonmukainen vesirakennus, ravinnehuuhtoumat, salaojitus, tiivistelmät, valumavesien hallinta, ympäristö
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut 60
Kieli suomi
Saatavuus IDW2008-seminaarin esitysten suomenkieliset tiivistelmät

Tähän tiedotteeseen on koottu suomenkieliset tiivistelmät heinäkuussa 2008 pidetyn
kansainvälisen kuivatusseminaarin esitelmistä. Julkaisulla yhdistys haluaa varmistaa
seminaarin annin mahdollisimman laajan kotimaisen saatavuuden ja samalla herättää
mielenkiintoa koko aineistoon tutustumiseen niiden osalta, jotka eivät ole siitä aiemmin olleet tietoisia.

Seminaarin järjestelyistä vastasivat maailmanlaajuisen kastelu- ja kuivatusjärjestön
ICID:n Suomen ja Viron kansalliset osastot. Järjestäjät olivat erittäin tyytyväisiä
seminaarin saamaan suosioon. Osanottajia oli yhteensä yli 130, jotka edustivat
25 kansallisuutta. Tilaisuuden järjestäjät olivat erityisen ylpeitä siitä, että seminaarin
avainesitelmöitsijöiksi oli saatu maailman johtavia salaojituksen asiantuntijoita.
Vastaavia alan asiantuntijoiden tapaamisia järjestetään maailmanlaajuisesti 3-5 vuoden
välein. Suomessa edellinen kansainvälinen seminaari oli 22 vuotta sitten.

Seminaarin teemat olivat tilaisuuden luonteesta johtuen luonnollisesti varsin laaja-alaiset,
kuten esitelmien tiivistelmistä käy ilmi. Salaojitus oli kuitenkin monissa esitelmissä
keskeinen aihe. Siltä osin erityistä mielenkiintoa herättivät amerikkalaiset
esitykset, jotka sivusivat Suomessa viime vuosina tehtyä salaojitustutkimusta.
Mielenkiintoista oli havaita, että salaojan syvyys ja ojaetäisyys ovat olleet USA:
ssa tutkimuksen kohteena useita vuosia. Yllättävää sikäläisissä tuloksissa oli, että
salaojan syvyys ei ollut vaikuttanut satotasoon ja salaojaetäisyyden puolittaminen
laskennallisesta optimista ei ollut parantanut satotasoa. Lisäksi ojituksen tehostaminen
oli lisännyt typpihuuhtoumaa. Kanadalaisissa tutkimuksissa oli todettu salaojituksen
tehostamisen lisäävän myös fosforin huuhtoumia.

Seminaarin yhtenä teemana oli peltojen valumavesien laadun hallinta. Tämän
teeman osalta yhteenvedon esitti säätösalaojituksen uranuurtaja professori Wayne
Skaggs. Hänen viestinsä oli, että valumavesien käsittelyssä ”ei ole olemassa yhtä
viisasten kiveä, vaan on syytä käyttää useita eri menetelmiä valumavesien laadun
parantamiseksi”. Yhtenä erikoisuutena seminaarissa esiteltiin tutkimusta, jossa hakkeesta
rakennetulla bioreaktorilla poistettiin salaojavedestä typpeä.

Salaojituksen tutkimusyhdistys toivoo, että tiedote palvelee peltojen kuivatuksen
parissa toimivien asiantuntijoiden tiedonhankintaa kansanvälisistä tutkimuksista ja
että se toimii mielenkiinnon herättäjänä seminaariaineiston hyödyntämiseksi mahdollisimman
laajasti. Esitelmien suomenkieliset lyhennelmät laati DI Johanna Jalonen,
jolle parhaat kiitokset lukijoiden puolesta.

Tiedotteen lyhennelmissä on artikkelin kirjoittajaksi merkitty vain sen laatijoiden
ensimmäinen nimi. Kokonaiset artikkelit sekä esitykset kaikkine laatijoineen löytyvät
seminaarin alkuperäisaineistosta, joka löytyy osoitteesta: www.fincid.fi/idw2008