Happamien sulfaattimaiden kuivatus ja kalkitus Limingan koekentällä 1984-1987

← Takaisin
Tekijä Palko, J.
Sarja Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 19
Päivämäärä 1988
Avainsanat avo-ojitus, kauran ravinnesaanti, maan happamuus, salaojitus, valumavesien happamuus
Sivut 88 s.
Kieli suomi