Maan vesisuhteista ja viljelykasvien sadoista Maasojan vesitaloudellisella koekentällä vuosina 1939-1944

← Takaisin
Tekijä Wäre, M.
Sarja Teknillinen korkeakoulu. Väitöskirja.
Päivämäärä 1947
Avainsanat haihtumiskokeet, kenttätutkimus, Maasoja, pohjavedenpinnan syvyys, sadot
Sivut 240
Kieli suomi
Saatavuus Maan vesisuhteista ja viljelykasvien sadoista Maasojan vesitaloudellisella koekentällä vuosina 1939-1944

Maasojan vesitaloudellinen koekenttä perustettiin vuonna 1938, jotta voitaisiin selvittää veden käytön vaikutuksia viljelyskasvien satoihin. Koekentällä järjestettiin myös mahdollisimman täydelliset ilmatieteelliset havainnot.

Tässä tutkimuksessa esitetään koekentän selostuksen ohella tärkeimmät säähavainnot. Lumi- ja routahavaintoja on käsitelty tarkemmin, koska nämä oleellisesti vaikuttavat maan vesisuhteisiin. Koekentällä on tehty varsin runsaasti pohjaveden etäisyyttä ja maan vesipitoisuutta koskevia havaintoja sekä avo-ojitetulla että salaojitetulla savi- ja turvemaalla. Tutkimuksessa on esitetty näistä perusaineistot ja tehty yleiset johtopäätökset. Sen sijaan sellaiset yksityiskohtaiset havainnot on jätetty pois, joiden ei ole katsottu valaisevan kasvien veden käyttöä. Haihtumismittaukset on kuitenkin esitetty, koska niiden avulla saadaan havainnollinen kuva maan vesisuhteiden muutoksista kesäaikana kyseessä olevissa maalajeissa. Lopuksi on esitetty tärkeimpien kasvikokeiden tulokset. Tällöin kokeiden järjestelyä on kuvattu verrattain yksityiskohtaisesti, jotta paremmin voitaisiin arvostella tulosten soveltamismahdollisuuksia.