Ilmastonmuutokseen varautuminen säätösalaojituksella

← Takaisin
Tekijä Salo, Heidi; Salla, Aleksi
Sarja Vesitalous 1/2021
Päivämäärä 2021
Avainsanat ilmastomallinnus, ilmastonmuutos, kasvintuotanto, säätösalaojitus, vesitase
Rahoitus Ympäristöministeriö, Salaojituksen Tukisäätiö sr, Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Organisaatio Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu / Rakennetun ympäristön laitos / Vesi- ja ympäristötekniikka
Sivut s. 37-41
Kieli suomi
Saatavuus Vesitalous 1/2021

Ilmastoennusteiden mukaan Suomessa vuodet ovat tulevaisuudessa keskimäärin sateisempia ja lämpimämpiä (esim. Ruosteenoja ym., 2016). Lisäksi ääri-ilmiöt tulevat voimistumaan, kun rankkasateet
lisääntyvät ja sateettomat jaksot pitenevät. Peltoviljelylle tämä aiheuttaa haasteita siinä, että on entistä
enemmän kyettävä varautumaan pitempiin märkiin ja kuiviin jaksoihin. Varautumistoimenpiteissä pitäisi huomioida sekä kasvintuotannon että vesiensuojelun vaatimukset.