Havainnointitutkimus kaivurisalaojituksen työmenekistä

← Takaisin
Tekijä Puputti, S.
Sarja Helsingin Yliopisto, Laudaturtyö
Päivämäärä 1981
Avainsanat kaivuri, salaojitus, traktori, työmenekki
Organisaatio Helsingin yliopisto
Sivut 101
Kieli suomi
Saatavuus Havainnointitutkimus kaivurisalaojituksen työmenekistä

Kaivurin kokonaistyönmenekki oli keskimäärin sataa ojametriä kohti 1,51 – 2,76 h, normaaleissa olosuhteissa 1,68 h/100 m ja vaikeissa 2,62 h/100 m. Mikäli työmaalla käytettiin yhtä traktoria putkien ja soran siirtämiseen, kokonaistyönmenekkei oli 1,84 – 2,48 h/100 m, ja kahta traktoria käytettäessä 2,98 – 5,47 h/100 m. Traktorin työnmenekki riippui kaivurin kokonaistyönmenekistä, sillä koneet olivat yleensä työmaalla saman ajan. Myös työntekijöiden kokonaistyönmenekki riippui kaivurin menekistä, mutta lisäksi siihen vaikutti työntekijöiden lukumäärä. Ihmistyönmenekki oli 10,73 – 16,60 h/100 m. Koska kokonaistyönmenekit eivät kuvaa kunnolla kaivurisalaojituksen todellisia työnmenekkejä, laskettiin eri työtapahtumille standardiajat.

Niiden tapahtumien osuus, jotka eivät ole tehokasta työaikaa, oli kaivurilla noin 20 %, traktorilla noin 35 % ja työntekijöillä lukumäärästä riippuen 17-37 % kokonaistyönmenekistä. Työnmenekkiä voidaan pienentää tehostamalla kaivurin käyttöä, puhdistamalla ja huoltamalla kauhaa riittävän usein, kehittämällä kauhoja, käyttämällä vain yhtä traktoria putkien ja soran siirtoon, pienentämällä urakoitsijaryhmän ja muiden työntekijöiden miesvahvuuksia sekä lisäämällä salaojittajien opastamista.