Kaksitasouomien mahdollisuudet pyrittäessä ympäristöystävällisempään maankuivatukseen

← Takaisin
Tekijä Västilä, K.; Järvelä, J.
Sarja Vesitalous 6/2015
Päivämäärä 2015
Avainsanat ekologia, kaksitasouomat, maankuivatus, peruskuivatus, tulvatasanne
Organisaatio Aalto-yliopisto, Rakennettu ympäristön laitos, Vesi- ja ympäristötekniikka
Sivut s. 27-31
Kieli suomi
Saatavuus Vesitalous 6/2015

Perinteinen tapa kuivatusuomien rakentamisessa ja ylläpidossa on säännölliseen trapetsipoikkileikkaukseen perustuva malli. Uudempana ympäristöystävällisempänä ratkaisuna on esitetty pääuomasta ja tulvatasanteesta muodostuvia kaksitasouomia, joiden avulla kuivatus- ja ympäristönäkökohdat saataisiin paremmin yhteen sovitettua. Aalto-yliopiston tutkimuksissa on saatu näyttöä, että kaksitasouoman geometrialla ja tulvatasanteen kasvillisuuden ominaisuuksien säätelyllä voidaan vaikuttaa hienojakoisen sedimentin kulkeutumiseen ja kasautumiseen. Tulosten perusteella tulvatasanteen sopivasti hoidettu kasvillisuus voi parantaa vedenlaatua etenkin ylivirtaamien aikaan alentamalla hienon koheesiivisen sedimentin pitoisuushuippuja.