Salaojituksen tavoiteohjelma – Näkymiä vuoteen 2010 saakka

← Takaisin
Tekijä Salaojituksen tutkimusyhdistys ry.
Toimittaja Laikari, Esko; Aarrevaara, Heikki
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 8
Päivämäärä 1989
Avainsanat salaojitus, SARA-2000, tavoiteohjelma
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut 38 s.
Kieli suomi
Saatavuus Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 8

Vuonna 1979 valmistui valtakunnallinen salaojitusohjelma SARA-2000. Ohjelmassa määritettiin salaojitustöiden vuositavoitteet maatalouskeskuksittain vuoteen 2000 saakka. Ohjelman mukaan aikavälillä 1980-2000 tuli salaojittaa yhteensä 1000 000 hehtaaria peltoa sekä tehdä salaojitustöiden edellyttämät peruskuivatustyöt noin 200 000 hehtaarin alalla. Ohjelmassa tehtiin ehdotuksia salaojitustöitä koskevaan lainsäädäntöön ja rahoitukseen. Lisäksi ehdotettiin toimenpiteitä neuvonnan ja tiedotuksen tehostamiseksi.

Vuoden 1989 lopussa SARA-2000 -ohjelman tarkstelujaksosta oli kulunut noin puolet eli 10 vuotta. Ohjelman mukaista vuosittaista salaojitusmäärää ei täysin saavutettu, vaan salaojitusvauhti oli jäänyt noin 2/3 :aan aseteusta tavoitteesta. Voimistuneet pyrkimykset maatalouden ylituotannon vähentämiseen supistamalla viljelyksessä olevaa peltoalaa, suunnitelmat maatalousneuvonnan uudelleenjärjestämiseksi sekä kansainvälisen kaupan vapautumisen maataloudelle aiheuttamat seurausvaikutukset antoivat aiheen arvioida uudelleen SARA-2000 -ohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Esitetyt tavoitteet perustuvat maatalousneuvonnan, Salaojakeskuksen kenttähenkilökunnan ja eräiden virkamiesten käsityksiin salaojitustoiminnan kehityksestä lähivuosikymmeninä. Tarkistettu salaojituksen tavoiteohjelma saatetaan julkisuuteen hyvin tietäen, että esitetyt tavoitteet eivät voi olla täsmällisiä. Salaojituksen tutkimusyhdistys toivoo kuitenkin, että siitä on hyötyä salaojituksen parissa toimiville henkilöille ja yhteisöille.