Toimenpidesuosituksia happamien sulfaattimaiden haittojen vähentämiseksi Sirppujoen valuma-alueella

← Takaisin
Tekijä Ajosenpää, T.; Laine, K.; Kaseva, A.; Niemi, J.; Mononen, M.
Sarja Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 123
DOI/ISBN-numero ISBN 978-952-216-726-2 (Painettu), ISBN 978-952-216-727-9 (pdf)
Päivämäärä 2019
Avainsanat happamat sulfaattimaat, maatalouden happamuuden torjunta, Sirppujoen vesistöalue, tulvasuojelu, veden laatu
Rahoitus Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin Vesi Oy, Salaojituksen Tukisäätiö sr
Organisaatio Turun ammattikorkeakoulu
Sivut 45 s.
Kieli suomi
Saatavuus Toimenpidesuosituksia happamien sulfaattimaiden haittojen vähentämiseksi Sirppujoen valuma-alueella

Uudenkaupungin makeavesialtaaseen laskevan Sirppujoen valuma-alue on merkittävin happamien sulfaattimaiden esiintymisalue Varsinais-Suomessa. Jokiveden laadulla on suuri vaikutus makeavesialtaan veden laatuun ja sen käyttöön raakavesilähteenä. Happamuuden lisäksi joen vesienhoidollisena haastena ovat hajakuormitus, tulvat ja uoman rakenteelliset muutokset.

Tässä oppaassa annetaan suosituksia Sirppujoen alueen happamien sulfaattimaiden haittojen ehkäisyyn. Opas on tarkoitettu viljelijöille, metsäomistajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja virkamiehille, jotka toimivat Sirppujoen alueella maa- ja metsätalouden tai rakentamisen parissa. Tietoja voi hyödyntää myös muilla happamuushaitoista kärsivillä alueilla.