Biologisesti käyttöklepoisen fosforin pitoisuus pinta- ja salaojavesissä

← Takaisin
Tekijä Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Yli-Halla, Markku
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 23
Päivämäärä 1998
Avainsanat fosforipitoisuus, kiintoaineskuorma, kokonaisfosfori, Kotkanojan koekenttä, liuennut fosfori, pintavalunta, salaojavalunta
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Organisaatio MTT / LUO ja MTT/MFK
Sivut 47 - 55
Kieli suomi
Saatavuus http://www.salaojayhdistys.fi/pdf/salaojayhdistys_ryn_tiedotteet/23.pdf