Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan

← Takaisin
Tekijä Mattila, T.J.; Rajala, J.; Ajosenpää, H.
Sarja Helsingin Yliopisto. Ruralia-instituutti. Raportteja 195.
DOI/ISBN-numero 978-951-51-3778-4 (pdf)
Päivämäärä 2019
Avainsanat kuivatus, maan kasvukunto, maan rakenne, OSMO-hanke, pellon kunnostus, salaojitus
Rahoitus Varsinais-Suomen ELY-keskus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, viljelijät, Luomusäätiö, Rikalan Säätiö.
Organisaatio Helsingin Yliopisto. Ruralia-instituutti.
Sivut 64 s.
Kieli suomi
Saatavuus Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan

Kasvulle haitallisten ylimääräisten vesien poisto on edellytys maan kasvukunnon kehittämiselle. Maan kuivatusta on tutkittu ja sovellettu käytäntöön Suomessa jo vuosisadan ajan. Siitä huolimatta useilla peltolohkoilla on kuivatusongelmia, mitkä ilmenevät veden pinnan nousuna ruokamultakerrokseen. Kuivatustilanteen korjaaminen on systemaattinen prosessi, joka lähtee pellon nykytilanteen havainnoinnista ja jatkuu mahdollisten ongelmakohtien läpikäymisellä nykyisessä kuivatusjärjestelmässä. Tässä raportissa käydään läpi erilaisia havainnointikeinoja ja esitetään ohjeita kuivatusongelmien korjaamiseen lohkotasolla. Kuivatuksen kunnostus on ryhmitelty yleisemmästä yksittäisempään: ensin esitellään kuivatuksen perusedellytykset, sen jälkeen siirrytään salaojien toimintahäiriöiden tunnistamiseen, pintavesien ohjailuun ja maaprofiilin vedenläpäisykyvyn arviointiin. Käytettävissä menetelmissä yhdistetään hyviä käytäntöjä Suomesta ja kansainvälisesti sekä vuosikymmeniä vanhoja menetelmiä ja uusia kaukokartoitusmenetelmiä. Lopuksi esitellään kuivatustilanteen kartoituksen tuloksia neljältä OSMO hankkeen koelohkolta.