Maatalouden kehitysnäkymät Baltian maissa lähivuosina

← Takaisin
Tekijä Torvela, Matias; Saavalainen, Jussi; Kivistik, Jaan
Toimittaja Peltomaa, Rauno
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 20
Päivämäärä 1995
Avainsanat Baltian maat, Latvia, Liettua, maatalouden kehitys, maatalouden rakenne, maatalous, maatalouspolitiikka, Viro
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut 29
Kieli suomi
Saatavuus Maatalouden kehitysnäkymät Baltian maissa lähivuosina

Tässä julkaisussa tarkastellaan Baltian maiden maatalouden ongelmia, orastavaa perheviljelmätaloutta, tuotannon rationalisointia, ympäristöongelmia, tuotteiden markkinointia, viljelijöiden koulutuksen tilaa, maatalousneuvontaa, työllisyyttä jne. Baltian tasavaltojen maataloutta koskeva selvitys on yksi pinei askel kohti tuottavaa ja kannattavaa maataloutta ja elintarviketeollisuutta. Tutkimuksen tämän vaiheen ensisijainen tarkoitus on ollut yhteistyössä Baltian maiden asiantuntijoiden kanssa:

– kartoittaa maatalouden nykytilaa Baltian maissa, keskittyen erityisesti tärkeimpiin ja ajankohtaitaisimpiin ongelmiin

– tuoda esille osa-alueita, joilla nykytilanteessa olisi tehtävä yksityiskohtaisempaa tutkimusta ja suunnittelua

– yrittää vaikuttaa siihen, että kussakin Baltian maassa kiirehdittäisiin maatalouspolitiikan linjoja koskevia suunnitelmia ja päätöksiä

Tutkimuksessa esitetyt kommentit koskevat useassa kohdin kaikkia maita yhteisesti siitä huolimatta, että maataloudella on kussakin maassa omia erikoispiirteitä.