Peltoviljelyn ravinnehuuhtoumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä

← Takaisin
Tekijä Paasonen-Kivekäs, Maija; Peltovuori, Tommi; Pesonen, Liisa; Uusitalo, Risto; Turtola, Eila; Yli-Halla, Markku; Haataja, Kaisu; Vakkilainen, Pertti
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 23
Päivämäärä 1998
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut 58
Kieli suomi
Saatavuus Peltoviljelyn ravinnehuuhtoumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä

Vuonna 1997 alkoi kolmivuotinen yhteistutkimushanke ”Peltoviljelyn ravinnehuuhtoutumien vähentäminen pellon vesitaloutta säätämällä”. Tutkimus painottuu säätösalaojituksen vaikutuksiin typen ja fosforin huuhtotumiin ja vaikutusmekanismien selvittelyyn sekä peltolohkon huuhtoutumisherkkyyden määritysmenetelmän kehittämiseen. Lisäksi selvitetään säätösalaojituksen ja salaojituskastelun taloudellisia vaikutuksia.

Tähän tiedotteeseen on koottu taustatietoa eri tutkimusprojektien tavoitteista ja vuoden 1997 työn tuloksia. Maija Paasonen-Kivekkään artikkelin taustalla on lisäksi säätösalaojitustutkimuksen aiempien vuosien tuloksia.