Lapuan säätöojituskoekentän sääaseman ja pohjaveden mittausaineistot 1993-1994

← Takaisin
Tekijä Taskinen, Antti
Sarja Monistesarja / Teknillinen korkeakoulu, vesitalouden laboratorio, 1237-6302 ; 1994:7
DOI/ISBN-numero 951-22-2407-0
Päivämäärä 1994
Avainsanat kenttätutkimus, pohjaveden korkeus, pohjaveden laatu, säätösalaojitus
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, TEKES
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu
Sivut 17
Kieli suomi

Raporttiin on koottu koekentän (Lapua) sääaseman ja pohjaveden mittausaineistot vuosilta 1993 ja 1994. Säätösalaojituskoekentällä mitattiin auringon säteilyä, ilman lämpötilaa, ilman suhteellista kosteutta, sadantaa (keräävä mittari ja vaakamittari), tuulen nopeutta, maan lämpötilaa ja pohjaveden pinnankorkeutta. Koekentälle oli asennettu 17 pohjavesiputkea. Pohjavesiputkista otettiin vesinäytteitä ja niistä analysoitiin ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia sekä mitattiin pH.