RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset

← Takaisin
Tekijä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Sarja RIL Käsikirjat
DOI/ISBN-numero ISBN 978-951-758-607-8 (nid.), ISBN 978-951-758-608-5 (pdf)
Päivämäärä 2016
Avainsanat laatuvaatimukset, maeriaalit, peltosalaojitus, suunnittelu, urakointi, ympärysaineet
Rahoitus RIL, MMM
Organisaatio Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Sivut 52
Kieli suomi

Julkaisusssa käydään läpi peltosalaojituksen suunnittelu ja työn toteutus, samoin kuin salaojituksen osapuolten tehtävät ja vastuut. Julkaisu kuvaa peltosalaojituksen laatuvaatimukset suunnittelun, tarvikkeiden ja työn osalta. Myös salaojituksen kunnossapitoon annetaan ohjeita.

Tämän ohjeen ensimmäinen versio RIL 128-1981 Salaojaputkien laatumääräykset julkaistiin keväällä 1981 ja uusittiin vuonna 1987. Ohjeet käsittelivät salaojaputkien yleisiä vaatimuksia sekä tiili- ja muoviputkien ja niiden osien ja tarvikkeiden laatuvaatimuksia. Vuonna 2001 RILin salaojatoimikunta totesi, että julkaisu on tarpeen uusia monestakin syystä. Ensinnäkin tiiliputket olivat jääneet pois markkinoilta ja toisaalta muoviputkien osalta oli tapahtunut kehitystä. Lisäksi julkaisuun haluttiin mukaan suunnittelua ja työn toteutusta sekä vastuukysymyksiä koskevia ohjeita julkaisun käyttökelpoisuuden lisäämiseksi. Julkaisun nimeksi tuli RIL 128-2002 Peltosalaojituksen laatuvaatimukset.

Nyt päivitetyn ohjeen RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset sisältö on laajentunut entisestään käsittäen myös peltosalaojituksen suunnittelu-ja toteutusprosessia sekä kunnossapitoa ja toimintahäiriöitä. Prosessin sisältöä on pyritty ohjeistamaan selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti. Prosessikuvaus koskee hankkeita, jotka ovat keskikokoa ja suurempia. Pienemmissä hankkeissa toimitaan periaatteessa samalla tavalla, mutta vähäisemmällä dokumentoinnilla. Työn ja materiaalin laatuvaatimukset koskevat kaikkia hankkeita.

Päivitetyn ohjeen kirjoitustyöstä on vastannut Salaojayhdistys ry:stä Helena Äijö. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäsenet ovat olleet Seppo Hihnala, Arto Yli-Kivistö, Jukka Rantala, Sanna Koivumäki, Helena Äijö ja Gunnar Åström (RIL, pj.).