Säätösalaojitus- ja padotuskastelututkimusten koekenttien mittausjärjestelyt ja tiedonkeruu- ja siirto-ohjelmisto

← Takaisin
Tekijä Koivusalo, Harri; Hyvönen, Pertti
Sarja Monistesarja / Teknillinen korkeakoulu, vesitalouden laboratorio, 1237-6302 ; 1994:6
DOI/ISBN-numero 951-22-2406-2
Päivämäärä 1994
Avainsanat kenttätutkimus, mittausjärjestelyt, padotuskastelu, säätösalaojitus, siirto-ohjelmisto, tiedonkeruuohjelmisto
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, TEKES
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu
Sivut 40
Kieli suomi
Saatavuus Säätösalaojitus- ja padotuskastelututkimusten koekenttien mittausjärjestelyt ja tiedonkeruu- ja siirto-ohjelmisto

Raportti sisältää kaksi osaa. Osassa I esitellään peltoalueille rakennettujen koekenttien mittausjärjestelyt, jotka liittyvät Teknillisen korkeakoulun, Helsingin Yliopiston ja Salaojakeskuksen säätösalaojitusta, padotuskastelua ja valumavesien kierrätystä tutkivaan projektiin. Kirkkonummen, Tuusulan, Lapuan ja Tyrnävän koekentillä on tehty mittauksia osittain keväästä 1992 alkaen. Lisäksi Jokioisissa on pidetty talvisin sääasemaa keräämässä lumiaineistoa. Mittausjärjestelyt on dokumentoitu vuosilta 1992-1994. Lisäksi on kirjattu käytetyt mittalaitteet ja käytännön kokemuksia laitteiden luotettavuudesta ja käytöstä. Raportin II osa sisältää manuaalin koekentän tiedonsiirto-ohjelmistosta.