Peltosalaojitus

← Takaisin
Toimittaja Salaojayhdistys ry
DOI/ISBN-numero 978-952-5345-32-2
Päivämäärä 2017
Avainsanat kustannukset, maankuivatus, opas, salaojainvestointi, salaojasuunnittelu, salaojitus, salaojitusurakka
Rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö
Organisaatio Salaojayhdistys ry
Sivut 23+2
Kieli suomi
Saatavuus Peltosalaojitus - opas

Tehokkaan viljelyn edellytyksenä on hyvin toimiva kuivatus. Suuri osa Suomen peltojen salaojituksista on yli 40 vuotta vanhoja ja täydennys- ja uusintaojitustarve on monin paikoin huomattava. Salaojitus on pitkäaikainen investointi, joten se kannattaa suunnitella ja toteuttaa huolellisesti.

Tämän julkaisun tarkoituksena on edistää peltomaan kuivatusta. Julkaisussa tuodaan esille tärkeimmät asiat, jotka viljelijän on syytä ottaa huomioon salaojitushankkeessa. Siihen kuuluvat suunnittelu, toteutus, töiden valvonta, kustannukset ja rahoitus sekä vastuu- ja takuukysymykset. Oppaassa kiinnitetään erityistä huomiota salaojituksen laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Julkaisuun on saatu kommentteja salaojasuunnittelijoilta, salaojaurakoitsijoilta, viljelijöiltä, viranomaisilta ja muilta alan asiantuntijoilta.