Väheneekö happamilta sulfaattimailta tuleva kuormitus pohjaveden pintaa säätämällä ?

← Takaisin
Sarja Salaojitusyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2014
Päivämäärä 2014
Avainsanat altakastelu, CATERMASS, happamat sulfaattimaat, kenttätutkimus, kuivavara, pohjavedenpinnan syvyys, säätösalaojitus, salaojitus
Sivut s. 18-24
Kieli suomi
Saatavuus Väheneekö happamilta sulfaattimailta tuleva kuormitus pohjeveden pintaa säätämällä ?

Normaali salaojitus suunnitellaan siten, että sateisina ajanjaksoina sekä lumen ja roudan sulaessa kuivatus on riittävän nopea turvaamaan kuivavaran koneille ja estämään kasvuston vettymishaitat. Maksimaalista kuivatustehoa tarvitaan kuitenkin vain ajoittain, ennen kaikkea keväällä ja syksyllä.