Kuivatuksessa ja kastelussa huomioonotettavia seikkoja viljakasvien satoja silmälläpitäen

← Takaisin
Tekijä Tenhovuori, Markku
Sarja Teknillinen korkeakoulu, vesitalouden laboratorio, Monistesarja 1987:2
Päivämäärä 1987
Avainsanat kastelu, maankuivatus, matrikpotentiaali, sato, transpiraatio
Rahoitus Suomen Akatemia
Organisaatio Teknillinen korkeakoulu / Rakennusinsinööriosasto / Vesitalouden laboratorio
Sivut 25+1
Kieli suomi

Tämä tutkimusraportti on osa Teknillisen korkeakoulun vesitalouden laboratorion tutkimushanketta ”Salaojituksen vaikutus viljakasvien satoon”.

Kuivatuksella ja kastelulla voidaan vaikuttaa pääasiallisesti maaperän matrikpotentiaaliin ja tietyissä rajoissa maan lämpötilaan. Kasvien kasvuun vaikuttavista ulkoisista tekijöistä tärkeimpiä ovat maaperän matrikpotentiaali ja lämpötila.

Raportissa haluttiin kiinnittää huomio pääasiallisesti maa-kasvi-ilmakehä -yhteydessä vallitseviin vesisuhteisiin ja näiden lämpötilariippuvuuksiin, jolloin huomioonottamatta jätettiin monia kasvun kannalta oleellisia tekijöitä. Näin ollen transpiraation ja sadon välisen yhteyden pohjalta kastelua ja kuivatusta arvioitaessa onkin muistettava, että satojen lisäykset ovat mahdollisia ainoastaan niissä rajoissa, missä mikään muu kasvutekijä ei muodostu kasvua rajoittavaksi.