Salaojaseminaari – Osuuspankkiopistolla 27.9.1988

← Takaisin
Tekijä Salaojituksen tutkimusyhditys ry.
Toimittaja Virtanen, Seija; Aarrevaara, Heikki
Sarja Salaojituksen tutkimusyhdistyksen tiedote n:o 7/89
Päivämäärä 1989
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö
Sivut 56 s.
Kieli suomi
Saatavuus Salaojaseminaari - Osuuspankkiopistolla 27.9.1988

Salaojaseminaarin 27.9.1988 esitykset

Jussi Saavalainen     Salaojatoiminnan kehitysnäkymiä

Seija Virtanen     Täydennysojituksen tarve ja tekniikat

Seppo Rusila     Uudelleen ojituksen tarve ja tekniikat

Rauno Peltomaa     Ympärysaineiden kehitys ja käyttömahdollisuudet

Kari Kallio     Salaojituksen vesistövaikutukset

Pertti Vakkilainen     Salaojitus ja pohjaveden laatu

Lauri Pölkki     Maatalousammatin tulevaisuudennäkymien vaikutus salaojitukseen

Jouko Sirén     Salaojituksen ja valtaojituksen rahoitus tulevaisuudessa

Antti Viirimäki     Neuvonnan uudelleenorganisointi ja sen vaikutus salaojituksen neuvontaan

Sakari Kontio     Neuvontajärjestöt ja maatalouden muutos

Erkki Aura     Salaojatutkimus Jokioisilla

Aarne Pehkonen     Salaojitukseen kohdistuva tutkimus Suomessa

Hannu Heikkilä & Seija Virtanen     SARA-2000 -ohjelman tarkistus

Pekka Raisio     Tietoteknikka salaojituksen suunnittelussa

Mauno Kurppa     Tehostettua laatuteknikkaa salaojitusten teossa

Matti Keskitalo     Joko kaikki on keksitty ? Voiko salaojamateriaaleissa tulla enää mitään uutta ?

Aulis Nikkola     Salaojitusmateriaalin tuotekehitys

Markku Talja     Putkiteollisuuden tuotekehitys

Aimo Koskela     Salaojitusurakointi Neuvostoliitossa

Juha Tuurinkoski     Maailma muuttuu, muuttuuko salaojituksen luonne ?