Typpilannoituksen tase ja ympäristövaikutukset viljan viljelyssä

← Takaisin
Tekijä Esala, Martti
Sarja Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja n:o 359
Päivämäärä 1992
Avainsanat lannoitemäärä, typpilannoitus, ympäristövaikutukset
Rahoitus Salaojituksen Tukisäätiö, MMM, YM, Kemira, MTK
Sivut 37 - 38
Kieli suomi
Saatavuus Typpilannoituksen tase ja ympäristövaikutukset viljan viljelyssä

Maatalous ja vesien kuormitus -yhteistutkimusprojektin (MAVERO)  erillisen tutkimushankeen yhteenvetoraportti

 

Tutkimuksessa selvitettiin lannoitemäärän vaikutusta siihen, minkä osan lannoitetypestä kasvit käyttävät hyväkseen, mikä osa jää maahan ja mikä osa häviää kasvukauden aikana. Tutkimuksessa käytettiin 15N-merkittyjä typpilannoitteita kevätvehnällä 2 x 2,5 m pienruuduilla. Lannoitemäärä oli kokeissa 0 – 180 kg/ha, 45 kg/ha portaissa. Koe sijaitsi Jokioisissa hietamaalla.

Lannoitetypen hyväksikäyttöaste kasveissa oli lähes sama riippumatta lannoitemäärästä. Poikkeuksen tästä muodostivat lannoitemäärä 135 ja 180 kg/ha vuonna 1990, jolloin kuiva kasvukausi rajoitti kasvien typenottoa.

Tutkimuksessa saatiin tuloksia vasta kahdelta vuodelta, joten ainiesto ei ole riittävä pitkälle menevien johtopäätösten tekemiseen. On kuitenkin ilmemeistä, että yli optimaalisten lannoitemäärien käyttäminen, paitsi että se on taloudellisesti kannattamatonta, jättää maahan runsaasti käyttämätöntä lannoitetyppeä.